Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php:1) in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 34
Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

    Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Şu anda dünyada 208 devlet var. O ülkeler arasında sınırlar var. Gerçekte, bütün o ülkeler, bu dünya, dünyanın üzerindeki sema tabakası, birinci kat sema tabakasında bulunan milyarlarca galaksiler, galaksilerde bulunan milyarlarca yıldızlar, hepsi Allahu Azimüşşân’ın mülküdür.

Bu kâinatın sahibi olan Rabbimiz (cc), bizlere iki dünya, iki yurt, iki vatan hazırlamıştır. Biri dünya, biri âhiret… Âhiret yurdunun da iki menzili vardır: Cennet ve cehennem olmak üzere…

Bu dünya yurdu, geçici mekândır. Cenab-ı Hak, bu dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmıştır. Bu dünya “vatanı” bu dünyaya gelen herkesin müşterek yurdudur. Cenab-ı Hak, bu vatanda, huzur ve sükûn içerisinde yaşanması için peygamberler göndermiş, peygamberlerin eline suhûf (sahifeler) ve kütüp (kitaplar) vermiştir. Son olarak gönderdiği peygamber, bütün peygamberlerin de peygamberidir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların da peygamberidir. Son gönderdiği kitap olan Kur’an-ı Azimüşşân önceki bütün suhufları ve kitapları tasdik eden, hepsinin hükmünü nesheden bir anayasa kitabıdır. Bütün insanlar bu İlâhî kitaba ve hükümlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

 

Bu kâinatın yaratıcısı olan Allahu Azimüşşân’ın ilk emri, dolayısıyla ilk farz, temel farz, devlet kurmaktır. Bu, bütün peygamberlere ilk emirdir. Devlet olmadan nizam olmaz, insanlar emniyet ve huzur içerisinde yaşayamaz. İnsanların emniyet ve huzur içerisinde yaşayacakları kanunları va’z eden de insanları yaratan ve onların her zerresinin hareketini bilen, onlara faydalı her hükmü koyan da Allahu Teâlâ’dır.

Tarih boyunca pek çok İslâm devletleri kurulmuş, bunlar Allah’ın hükümlerini uygulamışlardır. İmtihan gereği, bazen Müslümanlar, bazen gayr-ı müslimler galip gelmiştir. Bütün bunlar imtihan vesilesidir.

Günümüzde 60 İslâm ülkesi varsa da, İslâm’ın hükümlerini uygulayan, Kur’an’ı anayasa kılan ülke nâdirdir. İslâm fıkhına baktığımızda, tek devlet, tek idareci olması esastır. Hilâfet müessesesinin kalkmış olmasıyla bu birlik de ortadan kalkmış durumdadır. İslâm ülkelerinin birlik olmayışı, Müslümanların dağınık olması, İslâm düşmanlarına cesaret vermiştir. Tıpkı günümüzde olup biten hâdiselerde olduğu gibi…

İslâm düşmanları, bir yerden düğmeye basılmışçasına harekete geçmiş ve tarihte eşine rastlanmadık biçimde, Kur’an-ı Azimüşşân’ı yakma provokasyonuna başlamışlardır. İsveç’te bir “ekpekül küpekadan tekepküp etmiş köpek” polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i yakmıştır. Adını yazarak bu sütunu kirletmeyeceğimiz bu iğrenç mahluk, bu ciğeri beş para etmez köpek, kafadan kontak olabilir. Ancak İsveç idaresi, bu dünyanın en iğrenç fiiline izin vermekle, bir de bu canavara polis koruması vermekle bu fiile ortak olmuştur. Hâkeza aynı şenaatin Hollanda’da işlenmesine çanak tutan Hollanda idaresi de öyle… İsveç Dışişleri Bakanı, bunu bir “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirmektedir. Gerçekte bu bir ifade özgürlüğü değil, bir vatan hâinliğidir. Bu dünya bizim müşterek vatanımızdır ve bu dünyanın bir tek sahibi vardır, o da Allahu Teâlâ’dır. Bu dünyanın huzur içinde yönetilmesi için bir kitap vardır, o da Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’e yapılan hakâretin cezası bellidir. Bu hareket, bir “vatan hâinliği”dir. Vatan hâinlerinin cezası da bellidir.

İsveç, Hollanda ve bu gibi iğrenç fiile müsamaha gösteren kim varsa, şunu çok bilmelidirler ki; bu şeni’ davranış bütün Müslümanların canını yakmış, kalbini kanatmıştır. Bir başımız yok diye, İslâm’ın bütün hükümlerini uygulayan ve bu gibi edepsizlere haddini bildiren bir birliktelik yok diye, bu yapılanların yanlarına kâr kalacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Allahu Teâlâ’nın tarihte helak ettiği kavimlerden bir kısmı, yalnızca Allahu Teâlâ’nın bir hükmünü çiğniyorlardı. Kur’an’ı yaktıranlar ise Allahu Teâla’nın yüzlerce hükmünü barındıran İlâhî kitaba hakâret etmekteler. Rabbimiz, kitabını yakanları yakar. Bir mücâhit tâife çıkar, bunu yapanlardan bunun hesabını sorar. Ey İsveç ve ey bu alçaklığa çanak tutan kim varsa, hepiniz vatan hâinisiniz ve hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Bekleyin, görün!Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri