Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php:1) in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 34
Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

    Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Bu yazı serisini dikkatlice okuyanlar, tâkip edenler, çok ciddi bir konuyu ele aldığımızı anlamıştır. Bizim ele aldığımız konu, hayat-memat meselesidir. Hikaye, roman ve masal değildir. Edebiyat fakültesi mezunuyum. Bu sahanın en iyi hocalarından ders aldım. İyi edebiyat parçalayıp, çok satan edebî eserler kaleme alıp, keyfimize bakabilirdik. Ancak biz hep “sıkıntılı” işlere tâlip olduk. Zira dünyanın en sıkıntılı bölgesinde idik. Bizim üzerimize pek çok oyunlar oynanmaktaydı. Bu oyunları bozmak için gayret göstermeliydik. Çocuklarımız, torunlarımız, onların torunları ve kıyamete kadar gelecek neslimiz bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşamalıydı. Onun için saçımızı sakalımızı ağarttık. Rabbimizin verdiği aklı çalıştırdık. İşte bu yazılarla ülkemizin bütün âkil insanlarını düşünmeye dâvet etmekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı forsuna baktığımızda orada bir büyük yıldızın etrafında 16 küçük yıldızı görürüz. Ortadaki büyük yıldız şu an yaşamakta olan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ni, diğer 16 yıldız da tarihte kurulmuş Türk Cumhuriyetlerini sembolize etmektedir. Bunlardan bazıları Türk kabul edilmemektedir. Bizim ise konumuz o değil. Lafı bir yere getirmek istiyoruz. Onun için bu bahsi açtık. Şimdi o forstaki devletlerin isimlerine bakalım:

1) Büyük Hun İmparatorluğu 2) Batı Hun İmparatorluğu 3) Avrupa Hun İmparatorluğu 4) Ak Hun İmparatorluğu 5) Göktürk Kağanlığı 6) Avar Kağanlığı 7) Hazar Kazanlığı 8) Uygur Kağanlığı 9) Karahanlı Devleti 10) Gazne Devleti 11) Büyük Selçuklu Devleti 12) Harzemşah Devleti 13) Altın Ordu Devleti 14) Timur İmparatorluğu 15) Babür İmparatorluğu 16) Osmanlı Devleti…

Bu devletlerin hükmettiği toprakları gözünüzün önüne getirin. Dünyanın yarısından fazlasını kapladığını görürsünüz. Her biri devedişi gibi devlet. Şanlı, şöhretli. Peki, şimdi nerdeler? Yoklar. Yıkılmışlar, vefat edip gitmişler. Tıpkı tarihteki yüzlerce devletler gibi. Babil Krallığı, Etiler, Sümerler, Asurlar, Roma İmparatorluğu, Emevi, Abbasi, Endülüs Emevi, Memluklü, Safevi ve daha pek çok devletler şimdi neredeler? Tarih mezarlığında…

Demek ki insanlar gibi, devletler de ölürmüş. Demek ki binaların yıkılması gibi devletler de yıkılırmış. Kur’an’ımız hükmü koymuş: “Küllü nefsin zâikâtü’l mevt” yani, her nefis ölümü tadıcıdır. Devletler de birer nefistir. Yani mahluktur, mevcuttur ve onlar da ölümü tatmışlardır, mevcut devletler de tadacaktır. Bâki olan yalnız ve yalnız Allah-u Azimüşşân’dır.

Fetih Suresi’nin 23. Âyet-i Kerimesi’nin sonu, “Velen tecide lisünnetillahi tebdiylen” diye biter. Meâli şudur: “Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın.” Allah-u Azimüşşân’ın bir ismi de “Âdil”dir.  Bir ismi “Rahmân” ve bir ismi ”Rahîm”dir. Bin bir ism-i İlâhiden bu üç isme bakalım. Rahman ismiyle, kâfir, mü’min, bütün insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın rızkını karşılamaktadır. Rahîm ismiyle onların kalbine şefkat hissini koymaktadır. İşte bu isimlere uygun davranan ve Âdil ismine uygun olarak kendi halkına adaletle hükmedip koruyan devletler uzun yaşamaktadır. Hele, Allah-u Azimüşşan’ın bütün hükümlerine sımsıkı sarılan devletler kıyamete kadar da yaşarlar. Endülüs Emevi Devleti 700 küsur, Osmanlı Devleti 600 küsur sene yaşamıştır. Allah-u Azimüşşan, Mâlike’l Mülk’tür, Sultanlar Sultanıdır. Allah-u Teâlâ’dan izinsiz bir yaprak bile kımıldamaz. Nasıl her canlıya, her insana bir ecel takdir etmişse, devletlerin de bir eceli vardır. Vakt-i merhunu geldiğinde, o devlet de vefat eder. İnsanların ölümlerinin zahirî sebepleri, trafik kazası, deprem, sel, yangın, hastalık, ihtiyarlık, vs.’dir. Devletlerin ölümlerinin zahirî sebepleri de, zulüm, haksızlık, kötü idare, ahlaksızlığın revaç bulması, cemiyetin tefessüh etmesi, mazlumların sesine kulak verilmemesidir. Daha pek çok sebep sıralanabilir. Neticede bu zahirî sebepler, İlâhî hükmün verilmesine vesile olurlar. Neticede devletler de ölür ve işte örnekleriyle anlatmaya çalıştığımız gibi ölmüşler de.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 17. büyük yıldızı korumayı düşünenlerin, “kıssadan hisse” almalarını ümit ve temenni ederim. Bizim anlatmaya çalıştığımız tehlike yalnızca bu topraklar için değil, devlet için de mevzubahistir. Onlar gözünü hem toprağımıza, hem değerlerimize, hem devletimize dikmiştir. Devletsizlik, zillet demektir. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar.Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Makaleler İçin Notlar (1)

Makaleler İçin Notlar (1)

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Batı Batacak!

Batı Batacak!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

Çer-Çöp Olmuşuz!

Çer-Çöp Olmuşuz!

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Askerî Müze

Askerî Müze

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri