Bizim gibi yazarların içi dışı bir, çizgisi belli olmalı. Yanardöner, fırıldak olmamalı. Sabitkadem olmalı. Yani yeri belli olmalı… Ben kendi nefsimden mesulüm. Devlete mal beyanında bulunduğumuz gibi, kamuoyuna da çizgimizin, yerimizin neresi olduğunu beyan etmek durumundayız.

 Ben evvelemirde Müslüman’ım, elhamdülillah. Çizgimiz belli. Sevgili Peygamberimizin  (A.S.M.) getirdiği İslâmiyet’e hüve hüvesine iman etmişim. Sahabe-i kiramın sahiplendiği davayı dava bilmişim. Okçular Tepesi’nde duranlardanım.

Şayet o devirde yaşamış olsaydım, yerim İmam-ı Ali’nin (R.A.) yanı olurdu. Zira Allah’ın arslanı bu yiğit ceddimiz Adalet-i Mahza’yı esas almıştı. Yine yerim, Hz. Hüseyin’in (R.A.) yanı olurdu. İslâm davasının bu tavizsiz neferi, halife sıfatına layıktı. Ümmetin icma’ıyla seçilmişti. Ancak halifeliğin payidar olması için güç lazımdı, destek lazımdı. Kûfeliler de bu destek için söz vermişlerdi. Ancak sonradan kalleşlik yaptılar saf değiştirdiler. Hz. Hüseyin ise, çizgisinden sapmadı. Haktan taviz vermedi. Hayatı pahasına da olsa, İslâm nizamını korumaya karar verdi ve bu uğurda hayatını verdi, şehit oldu. Peki, Hz. Hüseyin (R.A.) kayıp mı etti? Hayır, bin kere hayır! O kazandı. Hem de öyle bir şanlı zafer kazandı ki, kıyamete kadar gelecek ümmete nümûne-i hüsn-i misal oldu. İşte yapılması gereken budur: İşin ucunda can vermek de olsa davadan taviz vermemek, zalime boyun eğmemek gerek… Bakınız bütün ümmet Hz. Hüseyin’i rahmetle, şefkatle, muhabbetle yâd ediyor. Adını çocuklarına veriyor. Siz hiç bu ümmette Yezit isimli birine rastladınız mı? Bu tiksinti ve lanet bu dünyadaki ceza, âhiretteki cezasını hepimiz seyredeceğiz… İşte bu temel ölçülerden dolayı benim yerim Hz. Hüseyin’in (R.A.) yanıdır.

Benim yerim, Celaleddin Harzemşah’ın yanıdır. O yiğit mücahit, “Sen muzaffer olacaksın!” diyenlere şöyle diyordu: “Benim vazifem Allah yolunda cihat etmektir. Muzaffer edip etmemek Allah’ın bileceği iştir. Ben vazifemi yaparım, Allah’ın işine karışmam.” O devirde Şamanist ve müşrik Moğollar İslam yurtlarının altını üstüne getiriyorlardı. O zalim taifeye karşı Celaleddin Harzemşah bir avuç inanmış toplulukla zulme ve zalime karşı çıkıyordu.

Benim yerim Sultan Alparslan’ın yanıdır. Bu kahraman ecdat, 54 bin erle, 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşı çıkmış, Malazgirt’te kazandığı muhteşem zaferler, şu güzel Anadolu beldesini Müslümanlara yurt yapmıştı. Cenab-ı Hak kendisinden ebediyen razı olsun.

Benim yerim, Osman Gazi’nin ve ahfadının yanıdır. Şanlı büyüğüm Fatih Sultan Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in ve cihat meydanlarında at koşturan, kılıç üşüren o şanlı kumandanların, yiğit askerlerin yanıdır.

Benim yerim, Çanakkale’de vuruşan o yiğit askerlerimizin yanıdır. Yedi cephede dünyanın en azgın keferelerine karşı vuruşan kahramanların yanıdır. Kurtuluş Savaşı’nda çok zor şartlar altında vatan müdafaasına koşan o kahraman ecdadın yanıdır.

Arkadaş, gayet net bir şekilde beyan ediyorum. İşte yerim belli, yurdum belli. Ben Antepliyim. On bir ay, kahramanca şehrini müdafaa eden o kahraman insanların ahfadıyım. Şahin Bey’lerin, Şehit Kâmil’lerin, Özdemir Bey’lerin hemşerisiyim. “Gazi ünvanını” şerefiyle hak etmiş bir diyarın sakiniyim. Bir yanımda düşmana okkalı şamar indirmiş Kahramanmaraş, bir yanımda, düşmanı peygamberler diyarından kovalayan Şanlıurfa var. Ben işte bu mücahit insanların yaşadığı beldelerin çocuğuyum.

Bence maddî muhasebeden ziyade, bu manevî muhasebe mühim. Elhamdülillah yerim belli, yurdum belli. Zikrim belli, fikrim belli. İçim belli, dışım belli. Biz köşe yazarları belli zamanlarda devletin ilgili kuruluşlarına “mal beyanında” bulunuyoruz. Bu da efkâr-ı ammeye, nerede durduğumuzun beyanı olsun. Bir konuyu tekrar tekrar yazmayı sevmem. Bu yazı tarihe bir not düşmek olsun. Bizim kim olduğumuzu, yerimizi, çizgimizi merak edenler, işte bu yazıyı okusun…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri