Bu kâinatı yaratan, yerin, göğün, ikisi arasındakilerin sahibi Malik’i, Hâkim’i olan Allah-u Azimüşşân, bütün mahlûkatını çok seviyor. “Rab” ismiyle, hepsinin en başından nihayetine kadar bütün ihtiyaçlarını yerli yerince karşılıyor. “Zîşuûr” mahlûkatından insanları ve cinleri cennete davet ediyor.

Bu kâinat, bütün mevcudatıyla, yeryüzündeki bütün canlılar, bitkiler, sebzeler, meyveler, mucizevî yaratılışıyla Allah-u Azimüşşân’ın varlığını, birliğini ispat ediyor. Günümüzde ortaya çıkan bütün ilim dalları aslında, bir sanat eseri olan bu mevcudatın Sâni’ini, hadsiz nimetlerin Mün’imini gösteriyor.

Dünyanın dönüşüne bakın, saatte 1670 kilometre süratle kendi etrafında dönüyor. Bu dönüşüyle birlikte saatte 107 bin kilometre süratle de güneşin etrafında dönüyor. Ancak işte görüldüğü gibi, dünyanın üzerinde yaşayanlar en ufak sarsıntı hissetmiyor. Dünya gibi, bütün yıldızlar, galaksiler de bu şekilde süratle hareket halinde, ancak Allah-u Teâlâ öyle bir nizam koymuş ki, hiçbiri diğerine çarpmıyor.  Zerrelerin hareketine bakın. Milyarlarca, trilyonlarca zerre insan vücuduna girip çalışıyor. Zerrelerin hareketini inceleyen aklı başında bir insan “Allah-u Ekber” demek mecburiyetinde kalır. Zerreleri, galaksileri muntazaman hareket ettiren Allah-u Azimüşşan hiç en mükemmel yarattığı mahlûk olan insanı başıboş bırakır mı? Bir damla sudan yaratıp, ete-kemiğe büründürüp, “en güzel sureti verip” görme, işitme, tat alma ve daha türlü türlü hasselerle, latifelerle donatıp, can verip, ruhla donatıp, akıl verip, dünyada sultanlar gibi yaşatıp da hiç onu aslî gayesini öğretecek “mürebbisiz”, “muallimsiz” bırakır mı?

Aslında bütün kâinat, bütün mevcudat Allah-u Teâlâ’nın varlığını, kudretini, azametini gösteriyor. Ancak her insan bunu akledemeyebiliyor. Bunun için Rabbimiz peygamberler göndermiş, bazı peygamberlere suhuf (sahifeler) bazı peygamberlere kitap vermiştir. İnsanlara rehber olarak gönderilen bu 124 bin peygamber, temelde Allah-u Azimüşşan’ı anlatmış, Allah’ın hükümlerini uygulamış, Allah’ın hükümlerini uygulamaya yanaşmayan inkarcı güruhla mücadele etmişlerdir. Bütün bu peygamberlerin getirdiği din aynıdır, tektir. Adı da İslâmiyet’tir. Hepsinin gayesi aynıdır. Allah’ın hükümlerini uygulamak, uygulatmak… Zira insanlığın bu dünyadaki huzuru da, âhiretteki ebedî saadeti de buna bağlıdır.

İşte herkesin gözü önünde olduğu gibi, “küllü nefsin zâikatü’l mevt” yani her canlı ölümü tadacaktır. Ruhlarımızı yarattıktan sonra, sırası geleni anne-baba vesilesi ile, anne karnında yaklaşık 9 ay sakladıktan sonra dünya sahnesine çıkartan Rabbimiz, ölümün ardından, tekrar bizleri diriltecek, ebedî hayata mazhar edecektir. O ebedî hayatta, iki daimî mekân vardır. Cennet ve cehennem… Allah-u Teâlâya iman edip, dinini bozmayan müminler cennete girecek, şeytanın yoluna sapıp inkâr eden kâfirler daimi olarak ve Allah’ın emirlerine karşı gelen müminler ise cezasını çekmek üzere geçici olarak cehenneme gireceklerdir.

Ey insanlar! Yol yakınken Allah-u Azimüşşan’a itaat edin. Allah’ın dinine dönün. Son Peygamber olan Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimizin (a.s.m.) çağrısına kulak verin. Kur’an-ı Azimüşşan’ı baş tacı edinin. Gerçek huzur bunda! Gerçek kurtuluş bunda! Tıpkı Mekke müşriklerinin şamata yaparak Kur’an hakikatlerinin dinlenmesini engellemeye çalışmaları gibi, günümüzde şeytanın uşakları da türlü şamata ile Kur’an hakikatlerinin hâkimiyetini, Peygamber Efendimizin kutlu davetinin yankılarını engellemeye çalışmaktalar. İşte bu yüzden bütün insanlık huzursuzdur, mutsuzdur.

Ey insanlar ve nicedir hak yoldan sapma temayülündeki Müslümanlar! Geliniz Allah’ın davetine kulak verin! İslâm’a dönün! Kur’an’a sarılın! Hazreti Peygamberin yolundan yürüyün! Huzur burada! Kurtuluş burada!Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri