Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

    Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Bir devletin hür ve müstakil olmasında, medyanın ve haberleşmenin “millî” olmasının payı ve rolü çok büyüktür. “Millî”den kastımız bütünüyle “yerli” olmasıdır. Yani yabancı sermaye bulaşmamış olacak, yabancı lobilerin tesirinde olmayacak, bütünüyle bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş olacak ve bütünüyle bu vatanın ve bu vatan toprakları üzerinde yaşayan halkın menfaatlerini düşünecek. Tıpkı ordumuzun ve Mehmetçik’in vatan müdafaası yapması gibi, medya vasıtasıyla vatan müdafaası yapacak.

Avrupa’da yazılı medya 17. yüzyıl başlarında faaliyete başlamış, radyo yayını 1906’da, televizyon ise 1926’da faaliyete geçmiştir. Bizde yazılı medya yaklaşık iki asır sonra sahne almıştır. 1831’de Takvim-i Vakayi’nin yayınlanmasından sonra Ceride-i Havadis, Tasvir-i Efkâr ve diğer gazeteler yayınlanmıştır. O günden bugüne bata çıka yüzlerce, binlerce gazete ve dergi yayınlanmış, TRT’den sonra özel radyo ve televizyon kurulmasına izin verilince yüzlerce radyo ve televizyon yayın yapmaya başlamıştır. İnternetin devreye girmesiyle “sosyal medya” tabiri dilimize girmiş ve yayıncılık çok daha girift ve kontrolü zor hale gelmiştir.

Biz, “millî medya ve haberleşme” üzerinde duracağız. “Millî medya ve haberleşmede” yerli sermaye ve bütünüyle yerli “sahip” çok mühimdir. Ancak işin yalnızca sahiplik ve patronluk kısmı fazla mühim değildir. Medyanın aslî unsurları olan teknik ekibin, beyin takımının ve ehl-i kelam ve ehl-i kalem taifesinin de bütünüyle yerli olması şarttır.

Medyanın aslî görevi “doğru haber” vermektir. Bu çok zor bir hâdisedir. Dünyadaki haberlerin büyük bölümü “yalan habere” dayanır. Pek çok devletin bile “yalan haber yayma birimleri” vardır. Bütün bu haberleri süzgeçten geçirmek ve doğru bilgileri okuyucuya sunmak bir maharet ister. Medya yoluyla üretilen dezenformasyon korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu karanlık atmosfer ülkenin yarınlarını tehdit etmektedir. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada kullanılan ve “kirli savaş taktiğini” etkisiz kılmak çok zor bir hâdisedir. Zor olmakla birlikte aslında bu “kirli bilgilerle savaş” ve “pislik yayınları engellemek” istiklâl mücadelesinin temelidir. Şayet bu mücadelede mağlup olunursa, o devlet için beka problemi başlamış demektir.

Bizim ülkemiz, bir İslam beldesidir. İslâmiyet bu vatanın temel değeridir. Dolayısıyla “millî medya” buna çok dikkat etmelidir. En başta edipler edepli olmalıdır. Hem de edeb-i İslâmiye ile müeddep olmalıdır. Medyada yer alan elemanlar bu ülkenin temel değerlerine hem bağlı, hem saygılı olmalıdır.

Millî medya deyince, bunun olmazsa olmaz bir temel esası vardır, o da hür olmasıdır. Hür basın olmadan, gerçek hürriyet ve istiklâl olmaz. Hür medyanın olmadığı yerde diktatörlük var demektir.

Millî medya, devletin ve milletin menfaatlerini kollayacak, ülkeyi idare edenlere yol gösterecek, haksızlıkların, yolsuzlukların, zulümlerin, adaletsizliklerin üzerine gidecektir. Medyada görev alanlar, hakaret etmeden, hukuk kuralları çerçevesinde hür bir şekilde çalışacak, medya mensuplarının başı üzerinde “hapis korkusu” demoklesin kılıcı gibi sallandırılmayacaktır.

Yazılı ve görsel medyanın temel girdilerinin pahalılaşması, çok büyük sermaye gerektirmesi, “millî medyayı” tehdit eden en büyük unsurdur. Zira bütünüyle yerli olmak, yerlilikten taviz vermeden çalışmak demek, nice zorlukları ve fedakârlıkları göze almak demektir.

Haberleşme apayrı bir konudur. Maalesef ülkemizde GSM operatörlerinin büyük bölümü ecnebi sermayelidir. “Efradını câmi ağyarını mâni” konuşma yapmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu da bilhassa askeriye ve dış politika sahalarında çok ciddî bir problemdir. Ülke insanlarının hemen hemen tamamının telefon konuşmaları ve sosyal medya yazışmaları zaten kontrol altındadır ve ecnebi şirketler ülke insanımızın bütün mahremlerine rahatlıkla “erişme” imkânına sahiptir. İşte en büyük problemlerden, daha doğrusu tehlikelerden biri de budur.Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri