Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php:1) in /home/dsigazia/public_html/yazar-detay.php on line 34
Diriliş Destanı (18)

KURTULUŞUN ŞİFRESİ TEVHİD İNANCINDA GİZLİ


Biz kaç yazıdır, bir makale çerçevesinde çok mühim hâdiseleri anlatıyoruz. Konu çok mühim: Bu vatanı elimizden almak istiyorlar. Bunun için yıllar boyu çalışıyorlar, şeytanî planlar hazırlıyorlar. Bu planların bir kısmını anlattık, gerisini okuyucularımızın ferasetine havale ediyoruz.


Peki bu “kurt kapanı”ndan nasıl kurtulacağız? Bu vatanı nasıl elimizde muhafaza edeceğiz? Milletçe nasıl emniyete, huzura ve refaha kavuşacağız? Bütün bu soruların cevabı ve kurtuluşun şifresi Tevhid inancında gizlidir. Şunu unutmayalım; “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki îmanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.”


Sözde bir “müttefikimiz”, sözde bir “dostumuz (!)” var: ABD… Bu ülke dünyanın en güçlü silahlarına sahip olarak biliniyor. Nice devletler ve insanlar ondan çekiniyor, korkuyor. Bu korkudan dolayı, ne derlerse onu yapıyor. Peki gerçek ne? Gerçek şu: Gerçek güç ve kuvvet sadece ve sadece Allahu Azimüşşan’ın elindedir. Allah’ın gücünün dışındakilerdeki güç sûrîdir, imtihan gereği onlara verilmiştir ve Allah’ın gücü yanında bir sinek kanadı kadar hükmü ve değeri yoktur. Onlara verilen güç, bir imtihan gereğidir. Tıpkı şeytanın sahip olduğu melekeler gibi. Allahu Teâlâ, en büyük düşmanı olan şeytanı bir anda küle çevirebilir. Ancak ona kıyamete kadar ömür vermiştir. Sebebi, bir imtihan unsuru olduğu için. Rabbimiz, tıpkı şeytan gibi şeytanın yolundan gidenlere de bir imkân ve fırsat vermektedir. Rabbimiz dilerse, bütün düşmanlarını bir anda hâk ile yeksan edebilir. Tıpkı Hz. Nuh Aleyhisselam’ın kavmine yaptığı gibi, Âd kavmine, Semud kavmine, Hz. Lût Aleyhisselam’ın kavmine, Hz. Şuayb Aleyhisselam’ın kavmine yaptığı gibi.


Allahu Azimüşşan bazen de haddi aşanları bütünüyle yok etmeyip îkaz etmektedir. Firavun kavmine yaptığı gibi. Onların suları kana dönüşmekteydi. Mesela Nil Nehri’nden su alırlarken Kıptîlerin aldıkları su kana dönüşmekte, Ben-i İsrail mensuplarının suyu normal su olmaktaydı. Firavun kavmi, Hz. Musa’ya yalvararak, bu cezanın kaldırılması durumunda iman edeceklerini söylemiş, ancak Hz. Musa’nın (as) dua etmesiyle Cenab-ı Hakk’ın bu cezayı kaldırması üzerine tekrar eski hallerine dönüvermişlerdi. Firavun kavmi tufan ile de cezalandırılmıştır. Siz şu hale bakın ki, aynı mahalledeki Kıptilerin evini çatısına kadar sel kapladığı halde, Beni-İsrail mensuplarının evine su uğramamaktaydı. Kurbağa yağınca, hatta ağızlarının içine kurbağalar girince, çekirge ve bit istilasında da aynı hal olmuştu. Ben-i İsrail isyan edince Cenab-ı Hak, Tur dağını başlarının üzerine kaldırmıştı. Nice milletler yer sarsıntısı, sel baskını, yangınlarla, salgın hastalıklarla îkaz olunmuşlardı.

Güç, kuvvet, kudret Allahu Azimüşşân’ın elindeydi. Allahu Teâlâ’nın dışındakilerin gücünden korkmak son derece yersizdi. Rabbimiz Kur’an-ı Azimüşşan’da meâlen şöyle buyurmaktadır: “İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer îman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın; Benden korkun.” (Âl-i İmrân Sûresi / 175)


Bu inançta olan bütün peygamberler, bütün Allah’ın düşmanlarına meydan okudu. Mesela Nemrut bütün dünyayı idaresi altına almış biri idi. Hz. İbrahim Aleyhisselam tek başına onun karşısına çıktı. Ateşe atıldı, Allah’ın izniyle ateş kendisini yakmadı. Hz. İbrahim tekrar karşısına dikildi. Cenab-ı Hakk bu cebbar imansızı en küçük memuru ile bir sivrisinekle gebertti. Burnundan içeri giren bu küçücük Memur-u İlâhî o koca kafalı kâfirin beynine yerleşti ve neticede o koca kafasını tahtadan tokmakla dövdüre dövdüre geberip gitti. Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimiz (asm), Mekke müşriklerine, Yahudilere, Hıristiyanlara ve dünyanın bütün müşrik idarecilerine meydan okudu. Hepsine diz çöktürdü. Kırk sahabe kırk senede kırk devleti mağlup etti. Osmanlı Devleti 60 devlete diz çöktürdü. Nasıl?.. Yalnızca Allah’tan korkup, Allah’ın düşmanlarından korkmayarak…
Yeryüzü, gökyüzü, bu dünya Allah’ın mülkü. Bu vatanı bize Rabbimiz ihsan etmiş. 1071’den bu yana milyonlarca kahraman İ’la-yı Kelimetullah uğruna hayatını feda etmiş, şehid olmuş, milyonlarcası gâzi rütbesini elde etmiş. Onlar düşmanlardan korkmamışlar, sadece ve sadece Allahu Azimüşşan’dan korkmuşlar.
Kurtuluşun şifresi, Tevhid inancında gizlidir. Rabbimiz’in gücü ve kudreti sonsuzdur. Rabbimiz “Ol” der demez, dilediği anında oluverir. Şeytanın bütün askerleri bir anda hâk ile yeksan oluverir. Yıldızlarda bir karışlık boş yer olmamacasına melekler askerleriyle doludur. Hâkeza yeryüzünün her yanı melek ordularıyla çevrilidir. Amerika’ymış, şuymuş, buymuş, topunun bir sivrisinek kanadı kadar ehemmiyeti yok. Hakiki Tevhid inancı, bize bu dersi vermekte…

 Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Makaleler İçin Notlar (1)

Makaleler İçin Notlar (1)

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Batı Batacak!

Batı Batacak!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

Çer-Çöp Olmuşuz!

Çer-Çöp Olmuşuz!

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Askerî Müze

Askerî Müze

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri