Eskiden adliyelerin önünde “arzuhalciler” vardı. Kelimenin doğrusu, “Arz-ı Hal” olmasına rağmen, galat olarak “arzuhal” denilirdi. Bunlar, az-çok mürekkep yalamış kişilerdi. Mahkemeye veya diğer devlet dairelerine verilecek dilekçeyi bunlar yazardı. Bu dilekçelerde kullanılacak ifade çok mühimdi.

İşte bu arzuhalci örneği bize halimizi Rabbimize arz etme hususunda ilham verdi. Dünyada ve çevremizde olup bitenlere bakınca yüreğimiz yanıyor. Halimizi, hissiyatımızı Rabbimize arz etmek istiyoruz. Çünkü bu ahvali ancak O düzeltir, bu zulümleri ancak O durdurur, bu münkerâta ancak O dur diyebilir, koymuş olduğu hükümleri ancak O uygulatabilir. 

Çoğu defa, Hz. Nuh Aleyhisselâm’ın hissiyatına kapılıp, “Ennî mağlûbun fentasir” [Ben yenik düştüm, bana yardım et!] (Kamer / 10) demekteyim. Zira bütün Peygamber’in şerrinden ve fitnesinden Allah’a sığındıkları dehşetli bir zamanda yaşamaktayız. Elimde bir tek kalemim var. Onunla ne yapabilirim ki… Bu kadar münkerâtın ortadan kaldırılması için devlet gücü lazım. Hele dünyadaki bu kadar münkerâtın, zulmün ortadan kaldırılması için, 60 İslâm ülkesinin tek çatı altında toplanacağı bir yapıya ihtiyaç var.

Halimiz, vaziyetimiz gözler önünde. Halimizi ancak ve ancak, Kâinatın Sultanı’na arz edebiliriz. Her şey O’nun gelinde. O’nun gücü ve kuvveti sonsuz. O’nun izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. “Kahhar”, “Cebbar”, “Müntakim” gibi Celâllî isimleriyle tecelli buyurduğunda zulüm kılıcını kuşananlar kahr u perişan olur. Nuh Aleyhisselam’ın zamanındaki bütün kâfirlerin, Hûd Aleyhisselam’ın azgın kavmi Âd’ın, Salih Aleyhisselam’ın kavmi Semûd’un, İbrahim Aleyhisselam’a diş bileyen Nemrut ve etbâının, Hz. Musa’nın köle durumundaki Ben-i İsrail’i kurtarmaya teşebbüs ettiğinde peşine düşen Firavun ve ordusunun, Şuâyb Aleyhisselam’ın azgın kavmi Medyen halkının helâk olduğu gibi…

Rabbimiz bizlere iki mekân hazırlamış. Biri bu dünya, diğeri de ebedî hayattın yaşanacağı âhiret diyarı. Orasının da iki mekânı var. Cennet ve cehennem olmak üzere… Bu dünya âhiretin tarlasıdır. Burada ne ekilirse orada o biçilecektir. Cennet yurdu, bu dünyadaki inanç ve ibadetle kazanılacaktır. İşte ızdırabımız da tam bu cihettedir. Öyle bir devirde yaşamaktayız ki, Allah’ın düşmanı olan şeytan bayram etmekte, mü’minler ise ızdırap içerisinde kıvranmaktadırlar.

Tahrim Sûresi’nin 6. âyet-i kerimesinde meâlen şöyle buyrulmaktadır:

“Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, iri gövdeli, sert tabiatlı, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.”

Baş göz üzerine Ya Rabbi! İşte bu hususta halimizi Zât-ı Zülcelâl’e arz etmek istiyoruz.

“Ya Rabbi! Evladlarımızı, torunlarımızı Senin rızan dairesinde yetiştirmemiz çok zor. Eğitim sistemi, çevre, medya, uygulamalar Senin hükümlerine ve va’zetmiş olduğun sisteme ters. Bunları düzeltmeye de gücümüz sarmıyor. Halimizi Sana arz ediyoruz, ya Rabbi!

“Ya Rabbi! Senin dinin olan İslâmiyet’i, inzal buyurduğun Kitabın Kur’an-ı Azimüşşân’ı ve Kâinatın Efendisi olan Resûl-i Ekrem’i (asm) çok seviyoruz. Biz mü’min kulların olarak Kur’an-ı Kerim’in ve Sünnet-i Seniyye’nin ahkâmının her sahada icra ve tatbik edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın Kur’an ve Sünnet-i Seniyye gölgesi altında yetişmesi halinde cennet yolunun kolaylaşacağına inanıyoruz. Ya Rab, bizlere o güzel günlere kavuşmayı ve o günleri görmeyi, yaşamayı nasip eyle…  

“Ya Rabbi! Halimizi gereği şekilde Sana arz etmeyi, layıkıyla duâ etmeyi, Senden edebli şekilde istemeyi bilemiyoruz. Bu bakımdan, gözümüzün nûru Sevgili Peygamberimizin Senden talepleri ne ise onları istiyoruz. Sahabe-i kiramın, nice nice veli kullarının yaptıkları duâlara aynen iştirak ediyoruz. Onların istediklerini istiyoruz.

“Ya Rabbi! Biz Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere, dinin olan İslâmiyet’in yeryüzüne hâkim olacağına inanmaktayız. Arzumuz, bizlerin de o mesudâne günleri görmesidir.

“Ya Rabbi bu kemter kulunun, aynı duyguları paylaşan bütün mü’min ve mü’mine kardeşlerimin duâsını kabul buyur. Yüzlerimizi güldür Yâ Erhamürrâhimîn!” Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri