Bu dünya, yani bütün galaksileriyle, yıldızlarıyla, okyanuslarıyla, denizleriyle, dağlarıyla, ormanlarıyla, elhasıl, yeryüzü ile gökyüzü arasında ne varsa, hepsi Allah-u Azimüşşân’ın mülküdür. Bu mülkü geçici olarak var etmiştir. Kıyamet vakti geldiğinde bu mülkü harap edecek, bütün mahlûkatı haşir meydanında toplayacaktır.

Allah-u Azimüşşân’ın yarattığı bir diğer mülkün iki mekânı vardır. Cennet ve cehennem olmak üzere. O mülk daimîdir, ebedîdir. Rabbimizin “Baki” ismine ayine olmuştur.

Bu dünyada “emanetçi mülk sahipleri” mülklerine yabancı girince, ya da kendi misafirleri bile olsa, mülklerinde haddi aşınca, edep sınırlarını zorlayınca, onları ikaz ederler. Böyle yapmak onların hakkıdır. İşte bu kâinatın ve içerisinde ne varsa her şeyin gerçek sahibi ve yaratıcı olan Rabbimiz de mülkünde haddi ve edep sınırını aşanları türlü vasıtalarla ikaz etmektedir. İnsanlık tarihinde bunun pek çok örnekleri vardır. Cenab-ı Hak, kerim kitabında peygamberlerin hayatından bahsederken bizlere bu dersi vermekte ve nezih bir üslupla haddimizi bilmemizi ihtar etmektedir.

Bu kâinat bütün mevcudatıyla “mülkün gerçek sahibinin” Allah-u Azimüşşân olduğunu ispat ediyor. Bakınız hiçbir insanın simasının diğerine benzemeyişine, parmak izlerinin, DNA’larının farklı farklı oluşuna, hatta hiçbir kar tanesi ve hiçbir otun da birbirine benzemeyişine… İnsanın yaratılışına, ağaçların, bitkilerin, sebzelerin, meyvelerin, balıkların ve sair hayvanların yaratılışındaki harikulâdeliğe bakınız…

Bu mülkün gerçek sahibi olan Rabbimiz, Tekvinî kanunlarıyla olduğu gibi Teklifî kanunlarıyla da mülkün gerçek sahibi olduğunu beyan buyuruyor. 124 bin peygamber, 100 suhûf ve 4 Kitab-ı İlâhî bize bu dersi veriyor.

Bütün peygamberler, insanlara “mülkün gerçek sahibinin kim olduğunu” ders vermek için gönderilmişlerdir. İnsanlık peygamberlerin sesine kulak verdikleri zaman mesut ve bahtiyar yaşamışlardır. İnsanlık mülkün gerçek sahibi olan Allah-u Teâlâ’nın emirlerine kulak tıkadıkları, hükmüne sırtlarını döndükleri zaman bu dünyada da perişan olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’i dikkatlice okuduğumuzda, Rabbimizin (c.c.) tevhit konusunu tekrar be tekrar nazarlarımıza beyan buyurduğunu görürüz. “Lillâhi mâ fi’s-semâvati vemâ fi’l ardi” (Bakara / 284) (Semâvat ve arzda bulunanların hepsi Allah’ın mülküdür.), “Velillâhi mülkü’s-semâvati ve’l ardi” (Âl-i İmrân / 189) (Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.) Daha pek çok ayet-i kerimede bu temel gerçek hatırlatılır.

İnsanlardan bu gerçeği tam olarak bilenlere, kabullenenlere ve bu gerçek ışığında hareket edenlere MÜ’MİN denilir. Bu gerçeği reddedip, kendilerini mülkün sahibi zannedenlere ise KÂFİR ismi verilir. (Kendini Müslüman tanıtıp da kalben kâfirler safında olan münafıklar da bu tabire dâhildir.)

Bu kâinatın Yaratıcısı olan, yarattığı bütün mevcudatın, atomların ve atomlardan da küçük parçacık olan zerrelerin hareketlerini bilen Rabbimiz, haşir sabahında, yani kıyametin kopuşundan sonraki DİRİLİŞ’te, yeniden bütün insanlara, bütün cinlere ve bütün mevcudata soracaktır: “Limeni’l mülkü’l yevme” (Mü’min / 16) (Bugün hükümranlık kimindir?) Sorunun akabinde cevabını yine Rabbimiz verecektir: “Lillâhi’l vâhidi’l kahhâr” (Mü’min /16) (Kahhar olan tek Allah’ındır.)

Bu asrın insanları, hadsiz hesapsız delilden, peygamberlerin ve Peygamberin vârisleri olan âlimlerin irşadından, bütün insanlığın “Başöğretmeni” olan Peygamber Efendimizin (a.s.m.) derslerinden sonra artık uyanmalı; mülkün sahibi olduğunu iddia eden, zanneden, zorbalıkla kendi bildiklerini okumak isteyen, gerçekte ölüp gidecek, toprak olacak, o aciz ve güçsüz kandırıkçılara kulak asmamalı.

Bu mülkün bir tek gerçek SAHİBİ var. O da ALLAH-U AZİMÜŞŞÂN’dır. Mülk bütünüyle O’nundur. O’nun mülkünde de ancak ve ancak O’nun saltanatı sürer, hükmü geçerli olur. Gerçek budur. Bu gerçek er geç TAHAKKUK edecektir. Ömrü olan görür…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri