Bugün Gazzeliler, bütün dünyanın gözü önünde şanlı bir mücadele veriyor, cihad yapıyor. Dün Gaziantepliler aynı şekilde dünya tarihine geçen şerefli bir mücadele vermiş ve cihad yapma şerefine nâil olmuşlardı. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki toplantıya iştirak eden hazirûna yaklaşık 103 yıl önceki bu mücadeleyi anlattık.

 

25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş günü, son düşman askerinin defolup gittiği tarih. Günümüz nesli maalesef daha dün gibi gelen tarihte olup bitenleri bilmiyor, o mücadelenin safhalarından habersiz. Kısaca o yıllara gidip, Gaziantep’te olup bitenlere bakalım:

 

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmış. Üç kıtaya hükmeden ve terekesinden 42 devlet çıkacak olan Osmanlı Devleti esir vaziyetine düşmüş. Haberleşme vasıtaları yok. Halk olup bitenlerden habersiz. 15 Ocak 1919’da İngilizler Antep’i işgal ediyor. Halk şaşkınlık içerisinde. İngilizler Müslüman halkın elindeki bütün silahları topluyor. “Bir silah bulursak o kişiyi idam ederiz. Ailesinden de tazminat alırız” diyor. İngilizler topladıkları silahları yerli Ermenilere veriyor. İyice şımaran Ermeniler 25 Ocak 1919’de hükümet binasını ele geçirerek idareye el koyduklarını söylüyorlar. 29 Ekim 1919’da İngiliz birlikleri şehri Fransızlara teslim ederek geri çekiliyor.

Bir Müslüman’ın küffâr hakimiyetinde yaşaması mümkün değil. Bir Müslüman’ın devletsiz yaşaması mümkün değil. Fıkıh kaidesidir. Küffar bir İslâm beldesine girdiği takdirde, cihad etmek yediden yetmişe her Müslüman’a farz-ı ayn olur. Şehrin âkil insanları derhal toplanır. Cihad harekatını yönetmek için geçici olarak küçük bir devlet teşkilatı kurar. Savaş teşkilatları kurulur. Bunlar 1. Cemiyet-i İslâmiye, 2. Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 3. Semt Teşkilatları idi (26 semtte teşkilatlanıldı). İâşe, sağlık, askeriye, haberleşme, nakliye teşkilatları kuruldu. Dörder bölüklük Yıldırım ve Şimşek Taburları teşkil edildi. Askerliğini subay olarak yapanlar eli silah tutanları eğitmeye başladı. Bütün bu faaliyetler çok gizli yapılıyordu. Zira şehirde Ermenilerle iç içe yaşanılıyordu. Maalesef onlar da düşmanla birlik olmuşlardı.  Antep’te bu cihad harekâtı başladığında henüz TBMM faaliyete başlamamıştı.

 

23 Kasım 1919’da Antep’te büyük bir miting yapıldı ve işgal protesto edildi. 1 Ocak 1920’de şehrin dışında ilk silahlı çatışma oldu. Kilis’e giden düşman birlikleri imha edildi. 20 Ocak 1920’de Karayılan kumandasındaki birlikler Karabıyıklı’da Maraş’a giden düşman birliklerini imha etti. 21 Ocak 1920’de Şehit Kâmil hadisesi patlak verdi. Henüz çocuk yaştaki Kâmil, anasının çarşafına el uzatan iki Fransız neferinden birinin kafasını yerden aldığı taşla yardı. Diğer asker de süngüsünü kalbine saplayarak bu kahramanı şehit etti. Bunun üzerine bütün Antep ayaklandı. 18 Şubat 1920’de Şahin Bey Kilis yolunda düşmana baskınlar yaptı. Bu kahraman mücahit 28 Mart 1920’de şehit düştü.  1 Nisan 1920’de şehirde ilk silah patladı. Daha sonra müthiş mücadele başladı. Şehrin etrafı kat kat düşman birlikleriyle çevrelendi. Bugünkü Gazze’nin halini düşününüz. İşte Antep yüz sene önce o hali yaşamıştı. 24 Mayıs 1920’da asıl ismi Molla Muhammed olan Karayılan şehit düştü. (Tıpkı Gazzeli Ebu Ubeyde gibi, o tarihte de Ermeniler o mücahit liderlerin ailelerine zarar vermesin diye kod isimleri konuluyordu. Karayılan gibi, Şahin Bey gibi –Asıl ismi Muhammed Said-, Özdemir Bey gibi 6 Şubat 1921’de TBMM, Antep’e “Gazilik unvanını” verdi.

Antep’teki bu şanlı mücadele yaklaşık 11 ay devam etti. Müdafilerin atacak tek mermisi, yiyecek tek lokma yiyeceği kalmayınca şehir teslim oldu. Şehir teslim olmadan önce 6/7 Şubat 1921 gecesi mücahitler bir huruç hareketiyle şehirden çıktılar. Dışarı çıkınca düşman kumandanına şu mesajı ilettiler: “Şayet şehirdeki Müslümanların bir kılına zarar gelirse, etraftan toplayacağımız mücahitlerle birlikte geri döner, bunun hesabını sizden sorarız.”

 

20 Ekim 1921’de Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre düşman 25 Aralık 1921’de defolup gitti. Yaklaşık 11 ay devam eden çarpışmalar esnasında Antep’e binlerce top mermisi düştü. Milyonlarca kurşun sıkıldı. Bütün binalar yerle bir oldu. 6317 şehit verildi. Üç binden fazla da yaralı vardı. Gazilerden bir kısmı, ayağını, kolunu, gözünü kaybetmişti. Yaklaşık 40 sene önce o kahraman insanlarla röportajlar yapmıştım. Bu röportajlar gazetede yayınlandı, sonra kitaplaştırdık. Gaziantep’in bu şanlı mücadelesini dört kitapta anlatmaya çalıştık. Bu kitaplarla asıl anlatmak istediğimiz şuydu: “Kıymetli hemşehrilerim! Düşman aynı düşman ve onlar uyumuyor. Suriye’de, Irak’ta, Batı Trakya’da, içimizde üslenmişler, fırsat kolluyorlar. Dün dedelerimizin yaşadığı; rüya, masal, hikaye, film değil, hakikattı. Bu vatanı korumak için uyanık olalım. Cihadı unutmayalım!”

 

Bizim işimiz anlatmak, anlatmak… Elimizden bu geliyor. Gaziantep Üniversitesinde de bunu yapmaya çalıştık. Güzel bir organize gerçekleştiren, başta G.Ü. Sekreteri Fatih Evyapan Bey olmak üzere bütün ilgililere ve AGD’li gençlere teşekkür ediyorum.Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Makaleler İçin Notlar (1)

Makaleler İçin Notlar (1)

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Batı Batacak!

Batı Batacak!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

Çer-Çöp Olmuşuz!

Çer-Çöp Olmuşuz!

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Askerî Müze

Askerî Müze

Sevgiyle Dolduk

Sevgiyle Dolduk

Haram Et-Helal Et

Haram Et-Helal Et

Köpek Terörü

Köpek Terörü

Birliği Sağlamak Ne Zormuş?

Birliği Sağlamak Ne Zormuş?

Dünkü Gazze Gaziantep İdi

Dünkü Gazze Gaziantep İdi

Elveda “İslâm”lı Kimliğim

Elveda “İslâm”lı Kimliğim

2024 Geldi Ho Ho Ho!

2024 Geldi Ho Ho Ho!

Hainler ve Ahmaklar Ansiklopedisi

Hainler ve Ahmaklar Ansiklopedisi

Dârü’l-İslâm’da Zulümle ve Zâlimle Mücâdele Nasıl Olmalıdır?

Dârü’l-İslâm’da Zulümle ve Zâlimle Mücâdele Nasıl Olmalıdır?

Mezara İmanlı Olarak Yatabilecek Miyiz?

Mezara İmanlı Olarak Yatabilecek Miyiz?

Eşekleri Ne Vakit Döveceğiz?

Eşekleri Ne Vakit Döveceğiz?

Sohbet Yâranları

Sohbet Yâranları

“Yeni Dünya Düzeni” Öldü! Toprağı Bol Olsun!

“Yeni Dünya Düzeni” Öldü! Toprağı Bol Olsun!

Okumayanlara Acıyorum

Okumayanlara Acıyorum

Kıyamet-i Suğra

Kıyamet-i Suğra

Terbiyesizliğin lüzumu yok!

Terbiyesizliğin lüzumu yok!

Kur’an-ı Kerim’deki has isimler

Kur’an-ı Kerim’deki has isimler

Hadislerden Dersler: İdarecilerin İşi Zor

Hadislerden Dersler: İdarecilerin İşi Zor

Kur’an-ı Kerim’den Dersler “Allah Müsrifleri Sevmez”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler “Allah Müsrifleri Sevmez”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: “Allah’ın Düşmanlarını Dost Edinmeyin!”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: “Allah’ın Düşmanlarını Dost Edinmeyin!”

Kur’an-ı Kerim’den dersler… “Nice az topluluk, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluğa galip gelmiştir”

Kur’an-ı Kerim’den dersler… “Nice az topluluk, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluğa galip gelmiştir”

Hadislerden dersler… Dünyanın en mütevazı devlet reisi

Hadislerden dersler… Dünyanın en mütevazı devlet reisi

Hadislerden Dersler: İslam hukukuna göre kadının reis olamayacağı hususunda icma vardır

Hadislerden Dersler: İslam hukukuna göre kadının reis olamayacağı hususunda icma vardır

Ramazan-ı Şerif’in güzellikleri

Ramazan-ı Şerif’in güzellikleri

Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

Hadislerden Dersler! Yüzde 99’un Yüzde 1’i Kurtulur mu?

Hadislerden Dersler! Yüzde 99’un Yüzde 1’i Kurtulur mu?

Kiracı

Kiracı

Gizli Celse Zabıtlarına Göre Kurtuluş Savaşı'nda TBMM (4) Düşmanların Yaptıkları Unutulmamalı

Gizli Celse Zabıtlarına Göre Kurtuluş Savaşı'nda TBMM (4) Düşmanların Yaptıkları Unutulmamalı

Kur’an-ı Kerim’den Dersler Devlet Kurmak ve Devlet İdarecisi Seçmek Farz

Kur’an-ı Kerim’den Dersler Devlet Kurmak ve Devlet İdarecisi Seçmek Farz

Cennete gitmek için Müslüman olarak ölmek şart

Cennete gitmek için Müslüman olarak ölmek şart

Hadislerden dersler Yahudiler nasıl sürgün edildi?

Hadislerden dersler Yahudiler nasıl sürgün edildi?

 Koca Yusuf Taktiği

Koca Yusuf Taktiği

Allah-u Teâlâ’nın sevdiği kişi

Allah-u Teâlâ’nın sevdiği kişi