Yaklaşık 25 yıldır bir kitap çalışması için araştırma yapmaktayım. Rabbimizi (C.C.) esma, sıfat, ef’al ve şuûnatıyla tanıtan bir eser. Konuyla ilgili eserleri araştırıp bulmakta, temin etmeye çalışmakta ve okumaktayım. Biliyorum, çok zor bir çalışma. Ancak Rabbimin lutfuyla bu eseri tamamlamayı düşünüyorum. Yıllar önce Münbiç’te (bizim buradaki söylenişiyle Bummuç’ta) bir kitapçıdan hayli kitap almıştım. Hesabı ödedikten sonra raftaki iki cilt kitap gözüme ilişti. El-Esmâü’l Hüsna’ya dair çok kalın iki cilt halindeki eserdi. Kitapçıya, “Bir daha gelişte bunu da alırım, inşallah” dedim. Ancak kısmet olmadı. Ondan sonra malum Suriye hâdiseleri patlak verdi. Ancak gözüm o kitaplarda kalmıştı. O sırada almadığıma pişman oldum. Ondan sonra alacağım kitaplar için, “sonra alırım”ı gündemden çıkardım.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir dergisinde bir kitap tanıtımı yazısını okudum. “En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mânâ” isimli eser tanıtılmaktaydı. Hemen not aldım ve şehrimizdeki DİB kitap satış bürosuna gidip bu eseri aldım. Eve kadar beklemeye sabrım gelmedi. Benim çarşıda dinlendiğim mekânlar vardır. Bunlardan biri de nefis çay yapan bir esnaf çay ocağıdır. Orada çayımı yudumlarken eserin Önsöz ve Giriş kısımlarını okudum, Müellif Fatma Bayram hocahanımın çok büyük emek sarf ettiği anlaşılıyordu. Ondan sonra eseri baştan sona okudum. Müellifenin kalemine sağlık. DİB’i de bu gibi eserleri neşrettikleri için tebrik ediyorum.

Benim kitap okuma usulüm şöyledir. Kitabın dikkatimi çeken satırlarının altını çizerim, bazen yan kısma, ya da satır aralarına notlar yazarım. Bazı kelimelere soru işareti, bazı kelimelere ünlem koyarım. Bu eseri de ekseriyetle parklarda, açık havada ve dinç kafa ile okuyup bitirdim. Bu değerli eserden altını çizdiğim bazı kısımları nakletmek istiyorum. Buyurun birlikte okuyalım:

“(Rahman ism-i şerifi anlatılırken….) (…) Nasıl Cenab-ı Hak bütün yaratılmışlara hayat ve varlık şartlarını eksiksiz sunuyorsa, insanların işlerinin başına geçenler de onlara en uygun çalışma ortamını ve şartlarını sunmalıdır. Allah Teâlâ kulun işlediği suçlar sebebiyle ona sunduğu imkânları kesmediği gibi onlar da insanlara tanıdıkları imkânları tehdit unsuru olarak kullanmamalıdırlar.” (a.g.e. / 30)

“(Melîk ism-i şerifi anlatılırken…) (…) Cenab-ı Hakk’ın tasarruf yetkisinin görünen âlemle ilişkisini melikü’l-mülk oluşu ifade ederken görünmeyen âlemlere hâkimiyetini de malikü’l-mülk oluşu ifade eder. Bu nedenle Allah’ın yönetme ve emretme yetkisini hem zahirîne hem batınına hâkim kılan kişiye mümin; sadece zahirine hâkim kılana ‘münafık’; iç dünyasında bu yetkiyi kabul ettiği halde dış dünyadaki gerçekliğe bunu yansıtmayana da ‘fasık’ denmiştir. İnsanın Allah’ın bu çift yönlü malikiyetini kavrayabilmek için de ona hem baş hem de kalp gözü verilmiştir.” (a.g.e. / 35)

“(El-Azîm ism-i şerifi anlatılırken…) (…) Esma-i hüsnayı öğrendikçe görüyoruz ki kul Rabbini bütün isim ve sıfatlarıyla tanıdıkça O’nun yüceliğini, kudretini ve bütün evsafını daha kuvvetli olarak hissetmekte, O’ndan gelen saygısı ve bağlılığı artmakta, O’nun hakkında hataya düşmekten korunmaktadır. ‘Her kimin Rabbini bütün isimleriyle tanıma gayreti artarsa kalbinde O’na karşı duyduğu muhabbet, saygı, korku ve tazim de artar’ diyen sufilere ilaveten Sadreddin Konevî’nin dediği gibi Hakk’ın büyüklüğünün iman ehlinin kalplerinde zuhur etmesi, onların ilahi isimlerin eserlerini bilmeleri miktarıncadır ve müşahede herkesin inancına göredir.” (a.g.e. / 138)

“(Alî ve Kebîr ism-i şerifleri anlatılırken…) (…) Aslında insanın gerçek değeri ve makamı Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın kendisine izafe ederek ‘kulum’ demesindedir. O yüzden bu dünyada bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe Allah Teâlâ dışında herhangi bir şeye bel bükmekten azade olabilmektir. İnancını ve ilkelerini her menfaatin üstünde tutanları Yüce Allah da her şeyin üstüne çıkarır.” (a.g.e. / 151)

Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) şu hadis-i şerifini her daim hatırlamaktayım: “Allah-u Teâlâ’yı kullarına sevdiriniz ki Allah da sizi sevsin…” Son okuduğum bu eser de bu gayeye yönelikti. Rabbim bize de nasip eylesin inşallah. Bunun için dualarınızı beklerim…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri