Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

    Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

Bizler insanlık tarihinin belki de en mazlum, en mağdur milletiyiz. Düşünün siz, üzerimize öylesine oyunlar oynanmış ki bin yıllık şanlı tarihimiz ve yüzlerce zaferlerimiz unutturulmuş; en mühimi, ebedî saadet yolları kapatılmak istenmiş; tarihimize, kültürümüze, mânevî değerlerimize darbe üstüne darbe indirilmiş. Bu darbelerin tesiriyle nice nesiller, imanını, inancını, tarihî ve kültürel değerlerini kaybetmiş. Buraya kadar yazdıklarımızı açmaya kalkışsak yüz ciltlik kitap yazabiliriz. Sözü fazla uzatmadan, elinde imkân olan bütün ilgililerden istirham ediyoruz: Lütfen, tarihimizin, kültürümüzün ve Ayasofya’mızın murdar edilmesine izin vermeyin!

Haydi özel kanallara bizim gücümüz yetmez, ancak bir vatandaş olarak bizim de hissedarı olduğumuz TRT’nin yapımcılarına bizler de bir çift söz söyleyebiliriz. “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin bir bölümünü seyrettim. Yeniçeriler isyan ediyor. Zannedersiniz Sırp ordusu. Şehre dalıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, öldürüyorlar, yağmalıyorlar. Evet tarihte, “buçuk tepe vak’ası” var. Ancak böylesine barbarlık yok. Bu orduyla mı cihada çıkılacak? Hele de İstanbul’un fethine… Tarihî vak’adır. Fatih, Edirne’de tebdil-i kıyafet ederek alışverişe çıkar. Bir dükkândan peynir, zeytin alır. Yağ ve bal da ister. “Ben siftah ettim begüm. Bitişikteki komşum siftah etmedi, onu da ondan alın” der. Fatih, “Bu şuurda olan insanlarla ben dünyayı fethederim!” der. Gerçek bu. Ordu da bu şuurda. Yeniçerilerin ayaklanması olmamış mı? Olmuş. Devletin içerisinde hainler olmamış mı? Olmuş. Ancak bunu abartmaya ne gerek var. Hele hatun kısmını ön plana çıkarmaya, harem hayatını nazara vermeye ne lüzum var. Bütün bunlar tarihî hakikatlere ters. O devirde değil padişahın haremini, sıradan vatandaşın hanımının saçının bir telini göremezdiniz.

Yine TRT’de “Karaağaç Destanı” diye bir dizi var. Sözde Urfa civarında geçiyor. Bütün kadınların başları açık ya da yarıya kadar açık. Siz o bölgede başı açık kadın görebilir misiniz? Son yıllarda bu bölge dizileri moda oldu. İlk başta mahalli kıyafetlere, folklora dikkat ediliyordu. Sonradan köy kızlarını, kadınlarını da modernleştirdiler. Her neyse bu ayrı bir konu. O dizideki ağa tiplerine bakın. Ne kadar gaddar, ne kadar acımasız. Merhametin “M”si yok. O bölgeyi çok iyi bilirim. Evet ağalık var, ancak bu dizideki gibi merhametsizlerini de duymadım. Bir yakınım anlattı. O bölgede vazife yaparken ihtiyaç hasıl olmuş, arabasını satmış. Satın alan kişi parayı vermemiş. Ne kadar söylediyse de aldırış etmemiş. O bölgenin insanları buna şu aklı vermişler: “Bu adam falan aşirete mensup. Sen o aşiretin ağasına gidip durumu anlat!” O da öyle yapmış. Aşiretin ağası, “Ben sana inanıyorum!” demiş ve o adamı çağırtmış. “Sana bir tek soru soracağım: ‘Bu adamın arabasını aldın mı?’ Adam, ‘Aldım!’ demiş. ‘Parasını verdin mi?’ Adam sesini çıkarmamış. Bunun üzerine, ‘Sana yarım saat mühlet. Bu adamın parasını getir. Getirmezsen ben vereceğim. Ancak ondan sonra sana ne yapacağımı sen çok iyi bilirsin!’ demiş. O gásıp adam da yarım saat sonra parayı getirmiş. Buna dair çok vak’ayı dinlemişim. Bir de bu güzellikleri anlatsalar ya.

Gelelim şu bizim gözbebeğimiz Ayasofya Camii’nin başına gelenlere: Ayasofya Camii ibadete açıldı diye sevinmiştik. Çok geçmeden sevincimiz kursağımızda kaldı. Bir defa orası fıkhen cami statüsüne sokulamadı. Derken üst katı müze yapıldı. İlk önce oraya T.C. vatandaşları kabul edilmedi. Sonradan 25 avro (yaklaşık 850 TL) veren herkes kabul edilir oldu. Derken işin cılkı çıktı. Bir Yunan çıfıtı Yunan bayrağı açtı, “Üstü aldık, sıra alt katı almakta” dedi. Kimileri ayin yapmaya başladı. İstanbul’a gittiğimde yerinde inceleyeyim, dedim. Bizim “Sürekli basın kartı” bir işe yaramadı. “Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin almanız gerekli” dendi. Zaten aşağıdan yukarısı görülmekte. Kilise resimleri açığa çıkarılmış. Ayin yapan yapabiliyor. Anlayacağınız, “altı kaval, üstü şişhane” olmuş. Ya da bilmecedeki gibi; “Bıcırlının gıcırlısı, gıcırlının bıcırlısı. Yarısı canlı yarısı cansız. Yarısı yenir yarısı yenmez.” (Kağnı arabası). Yarısı cami, yarısı müze (kilise) olur mu? Bu Fatih’in vakfiyesini ihlal değil mi? Fatih’in, “Bu Ayasofya’mı camilikten çıkaranlar üzerine Allah ve melekler ve bütün lanet edenler lanet etsin!” bedduası ne olacak?

Bir sayın milletvekili şöyle buyurmuş: “Ayasofya sadece Müslümanların değil, ne kadar başka dinlerden insanlar varsa onların da ibadet alanı. Hangi dinden olursa olsun bütün dinleri kuşatan kavuşmalara ihtiyaç var.” Yok ya, bırakın bu Fetö ağızlarını. Orası Ayasofya Camii… On binlerce şehidin mübarek kanının hediyesi. Kılıç hakkı. Senin babanın malı değil. Orasını dilediğin gibi kullanamazsın! Sayın Recep Tayip Erdoğan, bu sayın milletvekiline, “Bu ne biçim konuşma!” deyip kulağını çekeceğine, o da şöyle konuşmuş: “Bilsinler ki Mescid-i Aksa, Müslümanların ve Hıristiyanların ortak mabedidir ve Ayasofya’da da biz bu adımı atacağız. Erdoğan’ın ağzından laf bir kere çıkar.”

Evet, benim ağzımdan da laf bir kere çıkar. Ancak yerim doldu. Ârif olana bir işaret yeter!..Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

SEYYAR MEDRESE

SEYYAR MEDRESE

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Hemşehrilerimizle trafikteki imtihanımız

Dâim Allah!

Dâim Allah!

Mü’min’in Vasıfları

Mü’min’in Vasıfları

Arz-ı Hal

Arz-ı Hal

Yayınevlerimiz

Yayınevlerimiz

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Vatan hâini İsveç! Bekle vaktini!

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Diriliş Destanı (10) Dünyanın En Acâip / En Tuhaf Hâdisesi

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Zaferden Sonra Neler Oldu?

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (12) Lozan’ın İçyüzü

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (13)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (14)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (16)

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (17) Yıkılan 16 Devletten Ders ve İbret Almayacak Mıyız?

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (18)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (19)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (20)

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Diriliş Destanı (21) Ya İslâm! Ya İslâm!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Allahu Azimüşşân’la savaşanlar!

Makaleler İçin Notlar (1)

Makaleler İçin Notlar (1)

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Zâlimi Sevmemek Fazilettir

Batı Batacak!

Batı Batacak!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

Bütün Müminler ve Mümineler Cihadı Öğrenmeli!

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

İnsanlığın Şeref Tacı: Gazze

Çer-Çöp Olmuşuz!

Çer-Çöp Olmuşuz!

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

Hâlâ Nasıl Gülebiliyorlar?

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (1)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (2)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

İşte Sadakâ-i Câriyemiz (3)

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Piyer Loti Tepesi Değil, İdris-i Bitlisî Tepesi

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Başımıza Gelenler Tek Tek Hepinizin Başına Gelecek!

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Tok Gözlülük ve Minnetsizlik Ne Güzel

Askerî Müze

Askerî Müze

Sevgiyle Dolduk

Sevgiyle Dolduk

Haram Et-Helal Et

Haram Et-Helal Et

Köpek Terörü

Köpek Terörü

Birliği Sağlamak Ne Zormuş?

Birliği Sağlamak Ne Zormuş?

Dünkü Gazze Gaziantep İdi

Dünkü Gazze Gaziantep İdi

Elveda “İslâm”lı Kimliğim

Elveda “İslâm”lı Kimliğim

2024 Geldi Ho Ho Ho!

2024 Geldi Ho Ho Ho!

Hainler ve Ahmaklar Ansiklopedisi

Hainler ve Ahmaklar Ansiklopedisi

Dârü’l-İslâm’da Zulümle ve Zâlimle Mücâdele Nasıl Olmalıdır?

Dârü’l-İslâm’da Zulümle ve Zâlimle Mücâdele Nasıl Olmalıdır?

Mezara İmanlı Olarak Yatabilecek Miyiz?

Mezara İmanlı Olarak Yatabilecek Miyiz?

Eşekleri Ne Vakit Döveceğiz?

Eşekleri Ne Vakit Döveceğiz?

Sohbet Yâranları

Sohbet Yâranları

“Yeni Dünya Düzeni” Öldü! Toprağı Bol Olsun!

“Yeni Dünya Düzeni” Öldü! Toprağı Bol Olsun!

Okumayanlara Acıyorum

Okumayanlara Acıyorum

Kıyamet-i Suğra

Kıyamet-i Suğra

Terbiyesizliğin lüzumu yok!

Terbiyesizliğin lüzumu yok!

Kur’an-ı Kerim’deki has isimler

Kur’an-ı Kerim’deki has isimler

Hadislerden Dersler: İdarecilerin İşi Zor

Hadislerden Dersler: İdarecilerin İşi Zor

Kur’an-ı Kerim’den Dersler “Allah Müsrifleri Sevmez”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler “Allah Müsrifleri Sevmez”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: “Allah’ın Düşmanlarını Dost Edinmeyin!”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: “Allah’ın Düşmanlarını Dost Edinmeyin!”

Kur’an-ı Kerim’den dersler… “Nice az topluluk, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluğa galip gelmiştir”

Kur’an-ı Kerim’den dersler… “Nice az topluluk, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluğa galip gelmiştir”

Hadislerden dersler… Dünyanın en mütevazı devlet reisi

Hadislerden dersler… Dünyanın en mütevazı devlet reisi

Hadislerden Dersler: İslam hukukuna göre kadının reis olamayacağı hususunda icma vardır

Hadislerden Dersler: İslam hukukuna göre kadının reis olamayacağı hususunda icma vardır

Ramazan-ı Şerif’in güzellikleri

Ramazan-ı Şerif’in güzellikleri

Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

Tarihimizi, kültürümüzü ve Ayasofya’mızı murdar etmeyin!

Hadislerden Dersler! Yüzde 99’un Yüzde 1’i Kurtulur mu?

Hadislerden Dersler! Yüzde 99’un Yüzde 1’i Kurtulur mu?

Kiracı

Kiracı

Hadislerden Dersler! “Dünya Mü’minin Zindanı ve Kâfirin Cennetidir.”

Hadislerden Dersler! “Dünya Mü’minin Zindanı ve Kâfirin Cennetidir.”

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: Ey Zâlimler! Korkun ve Titreyin!

Kur’an-ı Kerim’den Dersler: Ey Zâlimler! Korkun ve Titreyin!

Gizli Celse Zabıtlarına Göre Kurtuluş Savaşı’nda TBMM (1) Hilâfet Konusu

Gizli Celse Zabıtlarına Göre Kurtuluş Savaşı’nda TBMM (1) Hilâfet Konusu

Hadislerden dersler içinde köpek ve canlı sureti olan eve melekler girmez

Hadislerden dersler içinde köpek ve canlı sureti olan eve melekler girmez