Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

    Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

icedir miraç hakikati üzerinde düşünmekteydim. Miraç Gecesi öncesinde ve yatsı namazını camide kıldıktan sonra Bediüzzaman Hazretleri’nin, Mirâc-ı Nebeviyeye (a.s.m.) Dair 31. Söz isimli eserini okudum. O eserde, İsrâ Suresi’nin 1. ayeti ile, Necm Suresi’nin 4-18. ayet-i kerimeleri dört esasla tefsir edilmekteydi: 1. Mi’racın Sırr-ı Lüzûmu, 2. Hakikat-ı Mi’rac Nedir? 3. Hikmet-i Mi’rac Nedir?, 4. Mi’racın Semeresi ve Faydası Nedir? Bu yazımızda işte bu dört esası hülasa etmeye çalışacağım.
Rabbimiz, bizim çok az kısmından haberdar olduğumuz şu kâinatı bir kitap gibi vücuda getirmiş. Yedi kat sema da bu kitapta yazılanlardan bir kısmı. Düşünün şu dünya semasında 350 milyardan fazla galaksi var. Her bir galakside 300-500 milyar yıldız var. Bir yıldız dünyamızdan bir milyon defa daha büyük. Bu muhteşem büyüklükteki sema tabakasının bütün yıldızlarında melekler dolu. Hem de bir karışlık boş yer kalmamacasına. Peki diğer altı sema tabakasında neler var? Arş, kürsi nasıl? Bütün bunlar “geçici mekânlar”. Bu kâinatı yaratan Rabbü’l Âlemin, kıyamet ile bütün bu âlemleri harap edecek. Ancak şu an mevcut olan cennet ve cehennem aynen kalacak. Bütün bu âlemler, meçhul kalsa, hiç bilinmese tanınmasa olur mu? İşte Rabbimiz (c.c.), bu âlemi nurundan yarattığı, kendisine muhatap ve Halil seçtiği, bu kâinat kitabını okutturup beşere okutmak ve öğretmekle vazifelendirdiği Peygamber Efendimizi (a.s.m.) Miraç Gecesi’nde, bütün bu âlemlerde gezdirmiş. Gerçekte, bütün mevcudat Peygamber Efendimizi (a.s.m.) tanımakta. Bütün mevcudat, atomdan da küçük parçacık olan zerreler dâhil her an Cenab-ı Hakk’ı zikretmekte. “La ilahe illallah” demekte. Yüzüncüde ise illâ “Muhammedü’r-resûlullah” demekte.
İşte Miraç Gecesi, Rabbimiz (c.c.), Habib-i Ekrem’ini, Kâinatın Efendisi’ni (a.s.m.) başta sema tabakalarındaki sekeneleri olmak üzere bütün mevcudata tanıttırmış. İsra Suresi’nde haber verildiği üzere Efendimiz (a.s.m.), ilk önce Mescid-i Haram’dan, yani Kâbe’den Kudüs-ü Şerif’teki Mescid-i Aksa’ya gelmiş. Burada imam olarak bütün peygamberlerin ruhlarına namaz kıldırmış. Oradan da semaya yükselmiş ve bütün sema tabakalarını, Rabbimizin bin bir esmasının tecelli merkezlerini, oradaki peygamberleri ve melekleri görmüş. Cennet ve cehennemi görmüş. En son olarak da Rabbü’l Âlemin’in tecellisine mazhar olmuş ve Rabbimiz ne şekilde görülmesini arzu buyurmuşsa, o şekilde görmüş. Rabbimizi bu dünyada, dünya gözüyle gören ilk ve tek beşer, Kâinatın Efendisi’dir (a.s.m.). Cennette ise, kadın ve erkek bütün müminler görecektir. İşte o rü’yet; dünyanın bin sene mesudâne hayatı, cennetin bir saatine denk gelmezken, cennetin bin senelik hayatı da bir anlık rü’yet-i İlâhiye denk gelmeyecektir. Yani o kadar muhteşem, lezzetli, güzel anlardır. Rabbim bizlere nasip eylesin…
Bu muhteşem seyahati akıldan uzak görenlere, şu kadarını söylemek isteriz. İnsanın yürüyüş sürati ayrı, gözün bakışıyla kat ettiği mesafe ayrı, ışığın sürati ayrı, hayal sürati ayrıdır. İnsan teleskopla, Neptün’ü bir anda görebilmektedir. Bütün bu kâinatın, mevcudatın yaratıcısı, Habib-i Ekrem’ini (a.s.m.) hususî vasıtalarla bütün o âlemlerde seyahat ettirmiş, bunu da dünya ölçüleriyle kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Miracın unutulmaz hatırası ve hediyesi; beş vakit namazın farz kılınması, Bakara Suresi’nin son iki ayetinin “Âmenerresûlü” bizzat Rabbimiz (c.c.) tarafından kıraat buyrularak Kur’an-ı Kerim’deki yerini almış olması ve o gecedeki muhaverelerden ibaret olan “Ettahiyyatü” duasıdır.
Büyük miraç, Peygamber Efendimize (a.s.m.) hastır. Peygamberimiz (a.s.m.), “Namaz müminin miracıdır” buyurmuştur. Bu biz müminler için büyük bir müjde ve şereftir.
Şimdi bir an için miraç hakikati ışığında düşünelim: Sevgili Peygamberimiz, miraç hâdisesinde Rabbimizin (c.c.) yarattığı âlemleri görmüş. O muhteşem saltanata şahit olmuş. Koca yıldızların melek askerleriyle dolu olduğunu görmüş. Bu rü’yetin sahibi, müşriklerden korkar mı? Dünyanın bütün müşrikleri, bir sinekten daha değersiz ve aciz gözükmez mi? Bütün musibetler bir hiç mertebesine inmez mi?
Lütfen, miraç hakikatini sadece senede bir günün gecesinde düşünmeyelim. Beş vakit farz namaz başta olmak üzere namaz ile Rabbimize yöneldiğimiz her anda ve sair vakitlerde düşünelim. Bu dünyayı böyle muhteşem yaratan, bu dünyayı harap ettikten ve bütün nefislere ölümü tattırdıktan sonra onları diriltecek olan Rabbimize kul ve asker olalım. Bu şuurda olanın karşısında kim dayanır? Dünyanın bütün kefereleri bir araya gelse ne ehemmiyeti kalır?Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Benim İşim, Yazmak!

Benim İşim, Yazmak!

Hayâ Perdesi

Hayâ Perdesi

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Gazeteci-yazar tanıdıklarım

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Erkeklerin Tâife-i Nisâ İle İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Müslüman Hanımların “Zinetlerini Teşhirle” İmtihanları

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Risâle-i Nûr, umum ümmetin malı

Gıda Polititası

Gıda Polititası

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İslâmiyet’i Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe Benzetenlere Yazıklar Olsun!

İğrenç

İğrenç

Mülkün gerçek sahibi

Mülkün gerçek sahibi

Tolerans

Tolerans

Eski dostlara çağrı

Eski dostlara çağrı

Tekfir Hastalığı

Tekfir Hastalığı

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Kâinatın Efendisi’nin (A.S.M.) Miracından Bizim Miracımıza…

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Ey Kadınlar! Aklınızı Başınıza Alın!

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Yanlış İşler- Doğru İşler Yanlış Sözler- Doğru Sözler

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Ey Erkekler! Hanımınızın Kıymetini Bilin!

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman ve eserleri üzerine oynanan oyunlar

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Bediüzzaman’ın 498 Talebesi Şehit Düştü

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

Yiğit bir Kur’ân hizmetkârı

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

“Sizi Gidi Gâvur Âşıkları, Sizi!”

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Ramazan sevincimiz gölgelenmesin!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

Geliniz, korona bizi bitirmeden biz koronayı bitirelim!

“Din, Hayatın Hayatı…”

“Din, Hayatın Hayatı…”

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Yedi başlı bela: Faiz canavarı

Bütün mevcudat tespih ediyor

Bütün mevcudat tespih ediyor

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Cennet Yolunun Navigasyonu: Kur’ân-ı Azimüşşân

Aş deliye kaldı

Aş deliye kaldı

Bu İş, Devlet İşi

Bu İş, Devlet İşi

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Havz-ı Kevser’den Kovulmak Da Var!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Risâle-i Nur Camiâsına Çağrı!

Hayvanlar Da Konuşuyor

Hayvanlar Da Konuşuyor

Deri, el, ayak da konuşacak!

Deri, el, ayak da konuşacak!

Maske

Maske

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

“İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa…”

Şifre

Şifre

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

“Allah’ın kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın”

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Hedef: Bizi azınlıkta bırakmak!..

Düşün Ümmetin Yakasından!

Düşün Ümmetin Yakasından!

Yaz gazeteci bey!

Yaz gazeteci bey!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Huzura gelin! Kurtuluşa gelin!

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Unutulan/unutturulan Farzlar İslam’da Devlet İdaresi̇

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz millîlik millî tıp

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

Konumuz Millilik Milli Medya ve Haberleşme

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

KONUMUZ MİLLİLİK Âdil Devlet Nizamı

99 Esma

99 Esma

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Kâinatın Efendisi’ne (asm) dil uzatan, yanar!

Yerim belli

Yerim belli

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

İthal Hukukun Bedeli Ağır Olur

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (2) ilkokul, ortaokul, lise tahsili

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Tahsil hayatım (3) lise tahsili / üniversiteye hazırlık

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Ahlâk Kaybolursa Her Şeyimizi Kaybederiz

Siyasete Bakış

Siyasete Bakış

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslâm Hukuku Üniversitesi

İslam Dışı Reddediyorum

İslam Dışı Reddediyorum

Yabancılara Toprak Satmayın!

Yabancılara Toprak Satmayın!

Haydi Çocuklar Camiye!

Haydi Çocuklar Camiye!

İstiklâl Mücâhedesi

İstiklâl Mücâhedesi

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Güzel Ahlakı ve Hayâyı Bitirmek İstiyorlar

Risale-i Nur Camiası

Risale-i Nur Camiası

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Bu uzun yolculukta bilgi şart

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Çoğalmaya Değil, Birleşmeye Ehemmiyet Verilmeli

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Hanım Kardeşlerime Bir Çift Söz

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Nicedir yiğit seslere hasret kaldık

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Allah-u Azimüşşân’ın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Öğretmenliğin de Tadı Tuzu Kalmadı

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Hoş Gittin Ya Şehr-i Ramazan

Karakter imtihanı

Karakter imtihanı

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Tahsil hayatım (10) Araştırmalarım ve Kitap Çalışmalarım

Gizli Dünya Devleti

Gizli Dünya Devleti

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Firavun’un sihirbazları yine kaybedecek

Kardeşler Bayramlaşması

Kardeşler Bayramlaşması

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

Unutulan / Unutturulan Farzlar Tecessüsün Haram Oluşu

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri