1. Halkımız Müslüman’dır. Tüm ders içeriklerinin Kur'an-ı Kerim'in öğretilerine göre yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, Kur'an'ın öğretilerine ters olan ibarelerin ders kitaplarından çıkartılması.

2. Öğretmenlerin başta giyim kuşam ve söylem olmak üzere tutum ve davranışlarını Müslüman halkımızın inanç değerleriyle uyumlu hale getirilmesi. Bunun için eğitim fakültelerinde öğretmenlerin İslami inançlarını geliştirecek; İslam ahlak, kültür ve medeniyetini benimseyecek öğretmenler yetiştirilmesi için eğitim fakülteleri müfredatının yeniden düzenlenmesi.

3. Ders kitaplarındaki metinlerin, resimlerin Müslüman halkımızın inanmış olduğu İslam dinine aykırı olmayacak şekilde tekrardan düzenlenmesi.

4. İlkokul 1. sınıftan itibaren her kademede çocuklarımıza Din dersinin, Kur'an-ı Kerim ve peygamber efendimizin yaşamının öğretilmesi.

5. Eğitim öğretim çağındaki çocuklarımızın ifsat olmaması için sosyal medya kullanımı, interaktif oyunlar gibi konularda velilerin ve toplumumuzun bilinçlendirilmesi; bu konuda İç İşleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak çocuklarımızın kötü sitelere ve onların ahlakını bozacak interaktif oyunlara erişiminin engellenmesi için gerekli adımların atılması.

6. Milletimiz bin yıldan fazladır Kur'an alfabesi ile Türkçe okuyup yazmış bir toplumdur. Ecdadımızın yazmış olduğu eserleri okuyup anlayabilmek için Osmanlıca dersinin yani Kur'an alfabesi ile Türkçe okuyup yazabilme yeterliliğinin ilkokuldan itibaren kazandırılması için gerekli adımların atılması.

7. İslam toplumları ile anlaşabilmek, dinimizi ana kaynaklardan öğrenebilmek için Arapça dil öğretimi konusunda ilkokuldan itibaren İngilizce dersi gibi çocuklarımızın Arapça öğrenimine imkân sağlanılması.

8. Mahallelerimizdeki camilerle okulların imkânlarını birleştirerek eğitimin toplumun her kademesine yayılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim'in daha koordineli çalışmasına imkân oluşturmak.

9. Üniversiteler özerk yönetim adı altında yönetilmesi eğitim öğretimin koordinasyonsuzluğuna sebep oluyor. Üniversitelerin Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplanılarak eğitim öğretiminin tek elden yönetilmesinin sağlanması için gerekli adımların ivedilikle atılması…

10. Camilerde verilen YAZ KUR'AN KURSLARINDA Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak hareket etmeli, YAZ KUR'AN KURSLARI profesyonel bir şekilde planlanmalı ve çocuklarımızın yaz aylarında Kur'an-ı Kerim eğitimini daha profesyonel alması için Milli Eğitim; başta din kültürü öğretmenleri olmak üzere alanda yeterlilik sahibi olan öğretmenlerin bu sahada istihdam edilmesine katkı sunmalı, imkan oluşturmalıdır.

11. Hafızlık proje ortaokulları her ilimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde kız ve erkek okullar olmak üzere açılmalıdır. Hafızlık ortaokullarının yurt, pansiyon, yemekhane, belletmen, formasyon almış hafızlık hocası gibi birçok konuda ihtiyaçları ve eksikleri vardır. Hafızlık ortaokulları ülkemiz için büyük bir nimet ve fırsattır. Türkiye halkı bu ortaokulları çok sevdi ve çocuklarını hafızlık ortaokullarına kayıt etmek için insanlar birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI bunu göz önünde bulundurarak Diyanet İşleri Başkanlığıyla da ortak hareket edip hafızlık ortaokullarının ihtiyaç duyduğu hem mekan hem de eğitimci kadrosunu temin etmek için gerekli altyapıyı oluşturmalıdır.

12. Yine Hafızlık Ortaokulları projesinin benzerleri liselerde, İslami ilimler fakültelerinde ve ilahiyat fakültelerinde ve mezun gençlerimiz için de imkan oluşturulmalıdır.

13. Milli, yerli, İslam dininin kaynaklarından beslenmiş, toplumumuzun dünya ve ahiret saadet ve selametine, emniyetine vesile olacak; hikayelerin, romanların yazılması için Milli Eğitim Bakanlığı bu toplumun evlatlarından, bu toplumun özünden gelen yazarlardan istifade ederek bu ihtiyacı karşılayacak eserlerin üretilmesine ve topluma ulaştırılmasına vesile olmalıdır.

15. Milli Eğitim Bakanlığı televizyon kanallarında, sosyal medyada ve çizgi filmlerde bir de interaktif oyunlarda eğitim öğretimle alakalı, okul ortamı ile ilgili olan ürünleri denetlemede daha dikkatli ve yetkin olmalıdır. Özellikle okulla ilgili diziler toplumumuzun ahlaki yapısını bozuyor. Çocuklarımızın eğitim-öğretime olumsuz yaklaşmasına sebep oluyor. Bu kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Hababam Sınıfı ile başlayan bu süreç halen günümüzde devam ederek gençlerimizin; okula ilgisiz, öğretmene saygısız olmasına sebep oluyor. Okul, eğitim-öğretim ile ilgili yapılan, kamuda gösterime çıkan her türlü basın yayın ürününü Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminden geçtikten sonra onayından geçtikten sonra kamuoyuna açılmasına, sunulmasına izin verilmeli... Bu denetlemeler RTÜK’le beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesindeki bir ekiple daha işlevsel hale gelmelidir.

16.Başta İmam-hatip liseleri olmak üzere 28 Şubat süreci gibi süreçlerin yaşanmaması veya hükümet değişikliğinde imam-hatip liselerinin konumuna zarar gelmemesi için anayasal güvence sağlanmalıdır. Anayasada konuyla ilgili eksikler vardır. Müslüman halkımızın başta eğitim öğretim hakkı olmak üzere kamusal alanda İslami haklarını muhafaza edecek ‘kamusal alanda İslam’ dinin emir ve öğretilerinin yasaklanmasına yol açacak boşlukların anayasal düzenlemeyle giderilmesi gerekir. Yeni bir anaysa çalışması yapılırken bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Memura Zam Yap ki...

Memura Zam Yap ki...

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

Çağımızın Vebası!

Çağımızın Vebası!

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

Bu zamları kim yapıyor?

Bu zamları kim yapıyor?

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

İnsanlar Kimi Taşlar?

İnsanlar Kimi Taşlar?

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Yeni Yıla Girerken...

Yeni Yıla Girerken...

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

Alim ve Para

Alim ve Para

Siyasetsiz İslam Olmaz!

Siyasetsiz İslam Olmaz!

İslam, Sanat ve Hoca

İslam, Sanat ve Hoca

Şubat, Şehadet ve İnsan

Şubat, Şehadet ve İnsan

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Şükür ediyor muyuz?

Şükür ediyor muyuz?

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Ramazan Programımız

Ramazan Programımız

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Bayram ve mülteciler

Bayram ve mülteciler

Mazlumlara sığınak olmak

Mazlumlara sığınak olmak

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Kıyafetler ve İffet

Kıyafetler ve İffet

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

Biz Arapları severiz

Biz Arapları severiz

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

İffetli kalabilmek

İffetli kalabilmek

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

İslami Anayasadan korkmayın

İslami Anayasadan korkmayın

Allah bir makam verince...

Allah bir makam verince...

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

Yaz Tatilinin Sonuna Gelirken...

Yaz Tatilinin Sonuna Gelirken...

Filenin Sultanları ve Şeytanın Oyunları

Filenin Sultanları ve Şeytanın Oyunları

Okullar Açıldı

Okullar Açıldı

Muhacir Peygamberin Muhacir Ümmeti!

Muhacir Peygamberin Muhacir Ümmeti!

Mesele Filistin'in İşgali ile Bitmiyor!

Mesele Filistin'in İşgali ile Bitmiyor!

Gasıp siyonist ile uzlaşmacı anlayışa; ‘Hayır!’

Gasıp siyonist ile uzlaşmacı anlayışa; ‘Hayır!’

29 Ekim, 10 Kasım ve Filistin

29 Ekim, 10 Kasım ve Filistin

Gazze Kerbelası

Gazze Kerbelası

Sözle olmuyor ki eylem lazım!

Sözle olmuyor ki eylem lazım!

Siyasal Anlamda Örgütlenmeli ve Örgütlemeliyiz

Siyasal Anlamda Örgütlenmeli ve Örgütlemeliyiz

Nasıl beddua edilir?

Nasıl beddua edilir?

Siyonistler, MOSSAD ve Suikast

Siyonistler, MOSSAD ve Suikast

Gazze İçin Dua

Gazze İçin Dua

KUR'AN'IN SİYASETİNE İMAN ETMEK VE BU UĞURDA ÇALIŞMAK

KUR'AN'IN SİYASETİNE İMAN ETMEK VE BU UĞURDA ÇALIŞMAK

İttihad'ül İslam, Tefrika ve Savaş

İttihad'ül İslam, Tefrika ve Savaş

Türk Nasyonalizmi ve İslam Düşmanlığı

Türk Nasyonalizmi ve İslam Düşmanlığı

Ailemiz İçin Yapmamız Gerekenler

Ailemiz İçin Yapmamız Gerekenler

İNSANIZ VE ÇEVREMİZDEKİ OLAYLARDAN SORUMLUYUZ

İNSANIZ VE ÇEVREMİZDEKİ OLAYLARDAN SORUMLUYUZ

Memur-Sen, Filistin ve Kulp'deki İmam

Memur-Sen, Filistin ve Kulp'deki İmam

CHP de yakın tarih de karanlık

CHP de yakın tarih de karanlık

Dünya Düzeni, İslam ve Gazze

Dünya Düzeni, İslam ve Gazze

Gazze, Şaban Ayı ve seçimler için ne yapmalıyız?

Gazze, Şaban Ayı ve seçimler için ne yapmalıyız?

Bu seçimlerde de gündemde HÜDA PAR var!

Bu seçimlerde de gündemde HÜDA PAR var!

Dünya Kudüs Günü ve Gündem

Dünya Kudüs Günü ve Gündem

Yeni Müfredat Hazırlanırken…

Yeni Müfredat Hazırlanırken…