Devlet-i Kerime, anayasanın ve nizamın belirlediği yola gerçekten inanan, izzetli ve dik duran devlettir, nüfuz edilmezdir.

Peygamber Efendimizin kurmuş olduğu düzenin en önemli özelliği iman ve maneviyattır.

O’nun kurmuş olduğu düzende ikinci olarak biz kıst ve adaleti görüyoruz. Her Hakkı hak sahibine iade etme temeline dayanan mükemmel bir düzen kurdu.

Bu düzeni ilim ve marifet ile yani Allah'ı tanıma ile bilinç ve uyanıklıkla insanlara kazandırdı. Bilinç, marifet ve teşhis gücü ile halk aktif bir güç haline geldi ve aktif olan bu halkı, Allah resulü; samimiyet ve kardeşlik bağlarıyla birbirlerine sıkı sıkıya bağladı. Allah Resulü, tezkiye ve arındırma ile bireylerle tek tek ilgilendi. Bireylerin ahlak ve davranışlarını ıslah etti.

Peygamber Efendimiz toplumuna iktidar ve İzzet bahşetti. Allah resulünün yönettiği toplum; horlanan, bağımlı, mukallit ve elini ona buna açan bir toplum olmadı. İzzetli, muktedir ve kararlı bir toplumdu onlar. Yine Allah resulünün kurmuş olduğu düzende aralıksız bir şekilde çalışma, hareket ve ilerleme vardı.

Medine mescidini sloganlarla, ilahilerle inşa eden Allah resulüydü. O (sav) çevresine haz veren, neşeli biriydi. Peygamberimizin insan hayatına hareketlilik, güç ve şevk katan bir çalışma usulü tercih ettiğini görüyoruz.

Evet, Allah resulünün devleti devlet-i kerime idi. Kendisi ve ashabı Müslümanların velisi idiler. Peki, bugünkü idareciler nasıl?

Müslüman ülkelerdeki birçok koltuk sahibi idarecinin Müslüman olmasına rağmen Müslüman bir şahsiyet sergilemediğini görüyoruz. Hatta birçok yönetici, 5 vakit namazını kılsa bile kendi odasında, kimsenin görmediği bir şekilde namazlarını eda ediyor. Biz buna şahit oluyoruz. Müslümanlığını gizleyen, İslami şahsiyetini gizleyen, Müslüman bir anne babanın, dindar bir ailenin çocuğu olduğunu gizleyen nice müdürle, idareci ile tanışmışız. Bu tür insanlara, ‘Niçin Müslümanlığınızı gizliyorsunuz? Niçin mescitlerde namaz kılmıyorsunuz da gizli yerlerde namazlarınızı eda ediyorsunuz?’ diye sorduğumuzda; kimileri erkekçe itiraf ediyor ve diyorlar ki: ‘Kardeşim bu ülkede yarın ne olacak bilinmez. Biz koltuğumuza sevdalıyız. Yağmur nereye yağarsa çadırı oraya götürürüz. Bizim namaz kıldığımızı bilirlerse yarın ortam ve şartlar değiştiğinde müdürlüğümüz, koltuğumuz elimizden gider. Bu yüzden saklıyoruz İslami kimliğimizi.’ Kimisi de ‘Adil olmalıyım herkese nötr davranmalıyım.’ gibi kelimelerin arkasına sığınarak koltuk sevdasını gizlemeye çalışsa da belli makama mevkilere gelen insanların Müslüman bir şahsiyeti olsa bile İslami kişiliğini koruyamadığını veya gizlediğini müşahede ediyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor.

FETÖ'nün insanlara zerk ettiği bukalemun tipi Müslüman özelliği ne yazık ki birçok kişiye bulaşmış. Tabii 28 Şubat süreci, 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki kaotik ortam, başörtüsünün dahi halen anayasal güvence altına alınmayışı, Müslüman halkımızın İslami haklarının anayasal güvence altında korunmayışı, belli makam ve mevkilere gelen insanların makamlarını korumak için İslami şahsiyetlerini gizlemelerine sebep oluyor.

İnsanoğlunun en büyük ülkü ve ideali adalet ve güvenliktir. Güvenlik içinde başkalarıyla kolaylıkla yaşayabilmektir. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne yazık ki Müslümanların hak hukukunu himaye edecek, Müslümanların izzetini, devletini, namusunu, can ve mal güvenliğini savunacak bir yöneticimiz, bir devletimiz kalmadı. Ulus devletler üzerinden Müslüman ülkeler paramparça edildi. Ulus devletler de ne yazık ki kendi haklarının Müslüman kimliğini savunmadılar. Hatta Müslüman kimliğini ve ümmeti, ulus devletin bir düşmanı olarak gördüler. Irkçı, faşist bu zihniyet; İslami kimlik sahiplerini hep dışladı.

Sonuç olarak günümüzde belli bir makama/mevkiye gelen insanların Müslüman kimliklerini gizlemesine hatta namaz kılmasına rağmen 5 vakit namazını gizli gizli kılmasına sebep oldular.

Öncelikle Müslümanların bu zihniyeti değiştirmesi lazım… Allah'ın kendisine bir makam/mevki verdiği kişinin Müslüman şahsiyetini her ortamda açık ve net bir şekilde ortaya koyabilmesi gerekir. Elbette ki Müslüman bir yönetici adaletli olacak. Liyakate bakacak, fakat Allah'ın makam/mevki verdiği yöneticilerin; Müslüman halkımızın İslami hak ve hukukunu koruma konusunda herkesten daha cesur daha atılgan olmaları gerekir.

Hükümete uyarı: Bu arada memur işçi ve emekli maaşlarını; yani sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü arttırmak için hükümet zam yaptı. Yapılan bu zamlara başta Memur-Sen’in itiraz ve önerileri dikkate alınarak tekrardan güncellenmesi icap ediyorsa güncellenmelidir. Özellikle memur ve emekli kesim küstürülmemelidir.

Allah'ın kendisine mülk verdiği insanların Allah için hareket etmesini ve bu mazlum Müslüman halka kol kanat germesini Yüce Rabbimizden diliyoruz.Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Memura Zam Yap ki...

Memura Zam Yap ki...

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

Çağımızın Vebası!

Çağımızın Vebası!

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

Bu zamları kim yapıyor?

Bu zamları kim yapıyor?

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

İnsanlar Kimi Taşlar?

İnsanlar Kimi Taşlar?

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Yeni Yıla Girerken...

Yeni Yıla Girerken...

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

Alim ve Para

Alim ve Para

Siyasetsiz İslam Olmaz!

Siyasetsiz İslam Olmaz!

İslam, Sanat ve Hoca

İslam, Sanat ve Hoca

Şubat, Şehadet ve İnsan

Şubat, Şehadet ve İnsan

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Şükür ediyor muyuz?

Şükür ediyor muyuz?

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Ramazan Programımız

Ramazan Programımız

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Bayram ve mülteciler

Bayram ve mülteciler

Mazlumlara sığınak olmak

Mazlumlara sığınak olmak

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Kıyafetler ve İffet

Kıyafetler ve İffet

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

Biz Arapları severiz

Biz Arapları severiz

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

İffetli kalabilmek

İffetli kalabilmek

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

İslami Anayasadan korkmayın

İslami Anayasadan korkmayın

Allah bir makam verince...

Allah bir makam verince...

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri