İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

    İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

DÜZELTME: Malumunuz geçen hafta “İslam ve Milliyetçilik” başlığı altında bir yazı yazmıştık. Dil birliği konusunu işlerken (bilgisayarımın bozulmasından dolayı, telefonda yazdığım İçin) yanlışlıkla; “Bütün kavimlerin dinlerini kutsal gören bir dinimiz var.” Bütün kavimlerin dillerini yazacağım yere, dinleri kelimesini yazmışız. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Aslında yazıdaki paragraftan okuyucu kimse onun din değil dil olduğunu anlar. Fakat bu konuyu art niyetli insanlar, günümüzde bir realite olarak işliyorlar. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Siyonizmle, Amerika ile iş tutan krallar bütün dinlerin kutsal olduğunu, İbrahim’i dinlerde buluşma gibi söylemlerle şeytani bir plana hizmet ediyorlar.

Bugün Arap ülkeleri israil ile İbrahim Antlaşması diye normalleşme süreci olarak tanımladıkları Siyonizmle anlaşma yapıyorlar. Her Cuma Hutbesinde duyduğumuz “Allah katında din İslam’dır.” Ayeti ve Beyine Suresi’ndeki 6. Ayet, “Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşan müşrikler, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en şerlisi, en kötüsüdürler.” Meramımızı anlatmaya yeterlidir.

Allah, yüce kitabında müşriklerin ve ehli kitabın yaratılmışların en kötüleri olduklarını belirtiyor. İslam Allah katındaki tek hak dindir. Bu Hakikat-ı kimse değiştiremez.

Suudi Arabistan merkezli kurulan Rabıtatüt Alemiyyel-İslami adlı yapının başkanı Muhammed İsa, Papayla beraber, ’Küresel Eğitim Paktı için Dinlerin Çağrısı’ adlı konferansa katıldı. Ortak küresel bir eğitim sistemi oluşturma ile ilgili görüşmeler yapıp bunu Twitter’da paylaşıp övündüler.

Şimdi Biz FETÖ başta olmak üzere küresel şeytani güçlerle çalışanlardan hep şu sözleri duyuyoruz: “Dinlerin kardeşliği, Dinlerin beraberliği, Dinler arası diyalog” Bu söylemlerin sahipleri her zaman küfrün yanında olmuş, İslam’ın ve Müslümanların ise aleyhine çalışmışlardır.

Dinler arası diyaloğu savunan alim görünümlü kimseler, İslam mezhepleri arası diyaloğa çağrıldıklarında kıyametleri koparıyorlar. İslam mezheplerinin yakınlaşmasına karşı amansız olan bu yapıların ve bu kişilerin, müşriklere, putperestlere, Yahudi ve Hıristiyanlara karşı çok merhametli ve şefkatli olduklarını görüyoruz. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Bu kendini küfrün emellerine teslim etmiş, öz değerlerini kaybetmiş kimselerin zihniyetidir.

 İslam ülkelerinin küresel Siyonizm’in emellerine engel olmaması için Müslüman kisveli, alim kılıklı kimselerce müşrikler, Yahudiler ve Hıristiyanlar ve onların Batıl dinleri güzel gösterilmeye çalışılıyor. Bu bir projedir. Bu projeyle ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, TV kanallarında, gazetelerde, haberlerde, reklamlarda çok ciddi görsellere ve büyük harcamalara şahit olabilirsiniz.

Ülkemizde FETÖ’nün etkisiz hale gelmesiyle beraber, dinler arası diyalog gibi şeytani söylemler sönmüş olsa da bu söylemi sahiplenmek isteyen küresel güçlerin siyasi ve iktisadi gücüne tamah eden sahte din adamlarına rastlamak mümkündür. Müslümanların bu konuda çok hassas olması gerekir.

Peki, Küresel Şeytani güçlerle nasıl mücadele edeceğiz? Aslında geçen haftaki “İslam ve Milliyetçilik” adlı yazımızda bu sorunun cevabı gizlidir. Milliyetçiliği oluşturan altı tane unsurdan bahsetmiştik. Bu yazıyı Resulullah’ın torunlarından, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ebu’l Ala el-Mevdudi’nin “İslam’da Hükümet” Adlı 858 sayfalık eserini okuduktan sonra kaleme aldık.

Milliyetçiliği oluşturan, İslam Ümmetini bölen altı tane unsurdan bahsettik: Irk birliği, Ülke ve memleket birliği, Dil birliği, Renk birliği, Geçinme Davası birliği, Hükümet Nizamı Birliği.

Beş tanesini açıklamıştık. Hükümet Nizamı Birliğini ise açıklayamamıştık. Mevdudi der ki: ‘Bir hükümetin tebaasının müşterek kanunların altına girmeleri ve bu kanunlara boyun eğmeleri, diğer hükümetlerin tebaasına karşı kendi aralarında birleşmiş olmalarıdır. Bunlar da kendi hükümetlerinin tebaası olmayanlarla bir hudud, bir sınır, bir ayrılık vücuda getirirler.’  

Birinci Dünya Savaşından sonra İngiliz ve Fransızlar İslam beldelerinde yüzlerce hükümet kurdular. Bu hükümetler, bağımsız olduklarını söyleseler de İngilizlerin ve Fransızların emellerine hizmet ettiler.

İslam toplumunu ayıran, milliyetçiliği oluşturan bu altı unsura karşı bilinçlendirmeliyiz. Ümmet birliği fikrini İslam’ın halklarına izah etmeliyiz. Dinler arası diyalog çağrısı yapan şeytani güçlerin vaizlerine karşı halkı uyarmalıyız.

Allah’ın(C.C.), her türlü beladan hepimizi koruması duasıyla…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Memura Zam Yap ki...

Memura Zam Yap ki...

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

Çağımızın Vebası!

Çağımızın Vebası!

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

Bu zamları kim yapıyor?

Bu zamları kim yapıyor?

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

İnsanlar Kimi Taşlar?

İnsanlar Kimi Taşlar?

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri