Moritanyalı, Muhammed Muhtar Şankıti’nin hazırlamış olduğu ‘’İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz’’ isimli bu kitap, Anayasa çalışmaları ile ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitaptır. “Büyük Fitneden Arap Baharına” diyerek Muaviye’nin hilafeti saltanata çevirmesini, Ümmetin en büyük fitnesi olarak değerlendiriyor.

O dönemde Ümmet birliği ilkesinin yönetim meşruiyeti ilkesine galip geldiğini ve bu durumun İslam’ın önermiş olduğu İslami sözleşme modeline ters düştüğünü belirtiyor. İmparatorluklardan miras kalan saltanatçı, Mülk yönetiminin kabul edilmesini anayasal krizin asli sebebi olarak belirtiyor.

İslam siyasi değerlerinin ihya edilmesi gerektiğini, siyasi putperestliğin reddedilmesi gerektiğini, mülk yönetimlerinin anayasal şura ile ortadan kalkması gerektiğini öneriyor. Yine çağdaş anayasal düşüncenin İslami değerlere göre temellendirilmesi gerektiğini, insanın fıtratı gereği siyasi bir varlık olduğunu, bu yüzden günümüz devletlerinin yönetim ile ilgili tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak gerektiğini ifade ediyor.

Yazar, Müslümanların siyasi otoritenin inşası ve yürütülmesi sırasında hem ahlak hem yaşam açısından bir kıstas ve bir esas olarak almaları için İslami metinlerle bize ulaştırılmış olan siyasi değerlerin anayasaya dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yazar, ‘İslam vicdani müeyyide sınırında kalıp da devlet ve toplum otoritesini ihmal etmemiştir. Çünkü o, meleklerle değil insanlarla iletişim kuran gerçekçi bir dindir.’ Diyerek İslam dininin devlet yönünü de çok güzel bir şekilde ifade etmiş.

İslam tarihinde yaşanan kanlı devrimsel hareketlerin (Hazreti Hüseyin’in kıyamı) hep mülk devletine boyun eğmeyi reddetmenin bir ifadesi olduğunu, belirten yazar tarihe ışık tutuyor.

Yine yazar, ‘peygamberler, devlet düşüncesini ve kişisel olmayan kanunlara dayalı yönetim kavramını ilk getirenlerdir’ diyerek anayasaya dayalı şura ilkesi gibi günümüzde mana bulan mefhumların kaynağının peygamberler olduğunu ifade ediyor. Şankıti, ‘Peygamberliğin sona ermesi yönetim işlerinin masum kişinin elinden masum ümmetin eline nakledilmesinin ilanıdır.’ diyerek meseleyi çok güzel bir şekilde önümüze koyuyor.

Şankıti’nin şu tespiti de günümüz için önemlidir: ‘Tarihten alacağımız ders, bize gösteriyor ki kalıcı siyasi birlik, mevcut yönetimi meşrulaştırma veya despot yönetim inşa etme yoluyla değil, ancak ümmetin fertleri arasındaki karşılıklı rıza ve Şura ilkeleri üzerine kurulan bir birlikle mümkün olmaktadır.’ 

Yazarın Arap baharıyla ilgili ifadeleri özellikle Suriye’de yaşanan savaşla ilgili şu bilgileri dikkate değer: 24 Ağustos 2013’te Luttwak, The New York Times gazetesinde yazmış olduğu bir makalede diyor ki: “Suriye’de taraflardan herhangi biri kazanırsa Amerika kaybeder. Bu aşamada uzun süreli bir çıkmaz ve kan kaybı Amerikan çıkarlarına zarar vermeyen tek sonuçtur.” Amerikalı stratejistin bu ifadeleri, Suriye savaşını az çok özetliyor değil mi? Yine yazar Türkiye ile ilgili Huntington’un şu sözlerine kitabında yer vermesi de önemli:

‘Peki, Türkiye yeniden kendini tanıma yoluna giderse ne olur acaba? Türkiye belli bir noktada, Batı dünyasına iyi olmak için kendini aşağılayarak yalvarıp duran dilenci rolünden kurtulup İslam adına muhatap alınan taraf olarak daha etkili, üstün bir tarihsel rolü oynamaya başlarsa...”

Muhammet Muhtar Şankıti adlı yazarın Mana Yayınlarından çıkan “İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz” adlı kitabından bahsedilecek çok bölüm ve çok konu var. Biz burada dikkatimizi çeken yerleri sizlerle paylaştık. Anayasa ile ilgili fikri olanlar tarafından incelenmesi faydalı olur. Fikirlerinden birçoğu güzel bir araştırma ve emek neticesinde ortaya konduğu için yazara buradan teşekkür etmek istiyoruz.

İslam Ümmetinin tek çatı altında toplanıp ilahi adaleti tesis ettiği günlere kavuşmak dileğiyle…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Memura Zam Yap ki...

Memura Zam Yap ki...

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

Çağımızın Vebası!

Çağımızın Vebası!

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri