Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

    Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Amerikan devriminin beyin takımından olan, insanı yönetmenin ilmini iyi bilen James Madison der ki:

‘Hükümetin önce yönetilenlere hakim olabilmesi gerekir, sonra da kendini, kendine hakim olmaya zorlaması gerekir.’

Bugün Türkiye’nin gidişatı ile ilgili derdi olan, memleketi kurtarmaya aday olduğunu söyleyen tüm siyasilerin bu sözü anlaması gerekiyor. Biz, Batı’nın ilmini alırken; dinini, vahşiliğini, sömürgeciliğini almayız. Batıya ait her güzel şeyi geçmişte ecdadın yaptığı gibi İslam Medeniyetinin okyanusuna karıştırıp milletimize sunarız. Bu sözü de siyâset-i şer'iyye ile harmanlayalım.

Hükmeden eleştirilerin hedefi olur. Hiçbir hükümet yoktur ki eleştirilere maruz kalmış olmasın. Peygamberimize bile Allah’ın cahil ve zalim olarak nitelendirdiği insanoğlu ‘Adil Ol Ya Muhammed!’ diyebilme cüretini göstermiştir. Bu cahil kişiyi öldürmek isteyen Hz. Ömer’e: ‘Yavaş ol ya Ömer! Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor denilmesini istemem’ diye karşılık vermiştir. Yöneticiyi eleştirmeyi istemek, kusur aramak söz konusu olabilir. Toplumla devletin uyumlu olmasını sağlayacak olan doğru eğitimdir.

Hükümetin halka hâkim olabilmesi için halkı bilinçlendirmesi gerekir. Yeni doğan çocuklar ve gençler için çok sistemli bir eğitim planlanmalı ve uygulanmalıdır. Son 200 yıldır İslam dünyasının en büyük musibeti, toplumu yöneten Müslüman ve salih yöneticilerin, İslami bilinci genç nesle veremeyişidir. Ne yazık ki genç nesiller hep kafir, münafık, şeytani yapıların ağına düşürülüyor.

1. Dünya Savaşından sonra zaten tüm İslam ülkelerinde devlet ile Müslümanlar savaştırıldı. Birçok Müslüman şahsiyet, devleti düşman olarak gördü ve halka da devleti düşman olarak tanıttı. Gerçekten de 1. Dünya Savaşından sonra kurulan devletlerin birçoğu Müslüman alimlere savaş açtı. Bakın bugün halen Mısır kendi evladını, ciğerparesini, ıslahçısını, davetçisini, alimlerini, profesörlerini idam ediyor. İşte, Emperyalistlerin güdümünde hareket eden zalim yöneticiler, Müslümanları devlete düşman bir yapı olmaya mecbur bırakmak istediler ve halen de istiyorlar.

Halbuki İslam, devlet kurmuş bir peygamberin dinidir. Bu ümmet, devletler kurup ilahi adaleti tesis etmiş bir ümmettir. Moğollar, Abbasileri yıkana kadar, 20. Yüzyılda ise emperyalistler Osmanlıyı yok edene kadar bu ümmet, tüm dünyada tek devlet olabilmeyi büyük oranda başarmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ile ümmet sahipsiz ve başsız kalmıştır. Canavarlar dört yandan ümmeti paramparça etmiştir.

İslam ülkelerinde hükümet kurmayı başaran yöneticiler ise bir türlü istikrarı, adaleti ve güveni sağlayamamışlar. Dolayısı ile halka hâkim olamamışlar. Çünkü İslam ülkelerini yönetenler, kendini, kendine hâkim olmaya zorlamamışlar. İslami şahsiyet sahibi birçok salih yönetici, Emperyalist devletlerin güdümünde olup devlet içinde yetki ve etki sahibi adi karakterli kişilerle beraber olmaktan kendilerini kurtaramamışlar. Dolayısı ile hükümetler de değişse devletlerin siyaseti aynı olmuştur.

İşte, devleti özüne döndürmek isteyen Müslüman yöneticilerin emperyalist, sömürgeci büyük devletlerin maşası olan, kirli ilişkiler içine girmiş derin devlet denilen artıkları ne pahasına olursa olsun temizlemesi gerekir. İslam dünyasının tüm ülkelerinde derin devlet denilen halkına ihanet edip büyük devletlerin maşalığını yapan kirli kişilerden Müslüman halklar kurtulmalıdır. Son günlerde medyadaki haberlerde derinlerin kirli kuyularından gelen pis kokular halkımızı rahatsız etmiştir.

Sağlıklı siyasi bir toplumun oluşabilmesi için Kur’an ve Sünneti referans alan sağlam, özümüze uygun bir anayasa gereklidir. Ve bu anayasanın icrası için sağlıklı kanunlara gereksinim duyuyoruz. Siyasi otorite insanları kanunlara boyun eğdirmek zorundadır. Ne polis ne savcı ne hâkim ne de hiçbir siyasi, kendini kanunlardan üstün görmemelidir. En kötü kanun bile zalim ve cahil olan insanoğlunun insafından iyidir. Siyasi otorite kanunlara bizzat boyun eğmelidir.

1. Dünya Savaşından sonra İslam ülkelerinde kurulan tüm devletlerin kanunları ve anayasaları halk için yazılmamıştır. Peki, kimin için yazılmıştır? Emperyalist, sömürgeci, büyük devletlerin çıkarlarını korumak için yazılmıştır. Dolayısı ile Müslüman halkımızın seçtiği siyasi irade, halkımızın çıkarlarını koruyan bir anayasa hazırlamak zorundadır. İnsanlığın ve Müslüman halkın çıkarlarını korumayan bir anaysa, anarşiye sebep olmaya devam edecektir. İbni Haldun’un dediği gibi, ‘Anarşi beşerî helak eder, ümranı (bayındırlık, imar ve inşa) bozar.’ Allah’a ve halkına karşı sorumlu olduğunu unutmayan yöneticilerin vesilesi ile emniyet içinde yaşayabilme duası ile…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

#Gaziantep haberleri

#Gaziantep Sondakika

#Sondakikia haberleri

#Antep haberleri