Öncelikle ilahi adaletle inşa edilen bir dünya düzeni kuramadığımız için çağımızın tüm mazlum, mustazaf halklarından özür diliyoruz. Katledilip yurtlarından çıkarılan mustazaf Filistin halkından, yurtlarından çıkarılan ve ülkeleri halihazırda üçe bölünüp harabeye çevrilen mustazaf Suriye halkından, yine binlerce insanı vahşi Amerika askerlerince katledilip üçe bölünen mustazaf Irak halkından, Balkanlarda dinlerini yaşayamayan mustazaf Müslümanlardan, Avrupa’da ibadet özgürlüğünden mahrum edilen mustazaf Müslümanlardan, zalim Bangladeş hükümetince idam edilen mustazaf alimlerden, kafir Hindularca katledilen mustazaf Müslümanlardan, putperest Budistlerce katledilen mazlum Arakanlılardan, kafir Çin Devleti tarafından ezilen Doğu Türkistanlılardan özür diliyoruz. Aynı çağda yaşıyor olmamıza rağmen size yapılan zulümleri ortadan kaldıramadığımız için  yüzlerce yıl ümmete hamilik yapan milletimiz adına tüm mazlum, mustazaf halklarından özür diliyoruz. Halen darbe anayasası ile haklarından mahrum bırakılan, Dünyaya adalet dağıtmış bir milletin evladı olan aziz halkımızdan da özür diliyoruz. 

Tüm Muhammed Ümmeti adına yazdığımız bu özürden sonra konumuzu açıklayalım:

16-23 Mart Dünya Mustazaflar Haftası olarak kabul edilmişti. Niye? Çünkü,

*15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda’da yaşanan cuma namazındaki cami katliamı bu tarihte oldu.

*16 Mart 1988 tarihindeki Halepçe’deki 5000 mustazaf bu tarihte şehit oldu.

*106. yılını kutlayacağımız en acı zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi 18 Mart’ta oldu.1915-1916 yılları arasında süren savaşın sonucunda Osmanlı Devletinin resmi kayıtlarında 56 bin 643 şehit, 97 bin 7 kişi sakat, kaybolanlar ise 11 bin 178 olarak belirtiliyor. Fakat bazı kaynaklarda 150 bin ile 300 bin insanımızı şehit verdiğimiz o günleri ve mustazaf halkımızın düşmanlarını unutmayacağız ve unutturmayacağız.

*Yine tekerlekli sandalyesinde olmasına rağmen Apaçi helikopterinin füzelerinin kendisine layık görüldüğü, büyük şehit, Şeyh Ahmet Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde şahadet şerbetini içti.

*23 Mart 1960 tarihinde ise o çağda her İslam âlimi gibi mustazaf bırakılan, Bediüzzaman Said Nursi vefat etti.

 Mustazaf halklara ilahi bir müjde olan Kasas Süresi 5. Ayetinde Yüce Allah şöyle der: ‘Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları (ülkelerinin) vârisleri kılmak istiyorduk.’

Mustazaf demek: ‘Kur’ân-ı Kerîm’de toplum içerisinde ezilen, küçük görülen veya kendilerini öyle hisseden ya da sayılarının azlığı ve güçsüzlükleri sebebiyle etkisiz kalan kimseler için kullanılan bir tabir.’(Diyanet İslam Ansiklopedisi)

Peki, mazlum ve mustazaf halkların kurtuluşu için ne yapılmalıdır?

1-İslam milletleri ve dünya mustazafları en büyük ihaneti Amerika ve İsrail’e hizmet etmek için kendi milletine her türlü zulmü reva gören, devletin gücünü gasp edenlerden görmüştür. Tüm Müslüman halklar, kafirleri dost edinen kral ve yöneticilerini azletmelidir. Özellikle Mekke ve Medine adil ve dürüst, Ümmetin menfaatini düşünen yönetimlere devredilmelidir. Ümmete ihanet edenler, ifşa edilmeli ve Arap ırkçılığı başta olmak üzere, Türk, Kürt ırkçılığı yapıp ümmeti bölenlerden hesap sorulmalıdır.

2-Aziz milletimiz İslam’a ve Kuran’a bağlıdır. İnsanların el ayak, kalp ve akıllarına vurulan kendilerini yokluk, felaket ve tağutlara köleliğe sürükleyen bütün zincirleri kırıp parçalamayı becerecek bir milletimiz var. Bu millet, yüzlerce yıl Ümmetin hamiliğini yapmıştır. Önce tüm Müslümanları, sonra da insanlığı vahdete davet edeceğiz. Bu ülke, ilahi adaleti tesis edecek hükümetlere sahip olacak ve tüm dünyaya adaleti hâkim kılacak inşallah.

 3-Kur’an hakikatlerini, sadece kabir ve mezarlıklarda kalmaktan kurtarmalıyız. Kuranın insanlığa sunduğu saadeti, ilahi hükümetlerin vasıflarını insanlığa öğretmeliyiz. Tüm muvahhitler ilahi adaletin tesisi için Allah yolunda ceht, gayret, azim ve dayanıklılık sahibi olmalıdır.

4-Bu yüzyılın en büyük fitnesi, kendisini İslam’a yamayan; fakat İslami öğretilerden uzak olan sapık devletler ve küresel ifsat şebekeleridir. Küresel ifsat şebekeleri tüm İslam beldelerine ne yazık ki nüfuz etmiş durumdadır. Süper güçler büyük şeytani hedeflerine bu tür devletler ve yapılar aracılığı ile ulaştılar. İslam ümmetini parça parça ettiler.

İlahi bir kitap olan Kuran’ı Kerimin ideallerinden biri de adalete dayalı ilahi hükümetler inşa etmektir. Fakat şeytani güçler sahte din adamları ve sahte dini görünümlü ihanet şebekeleri ile ilahi adaleti hedefleyen tüm hükümetleri, Müslümanların yaşadığı her yerde, yok ettiler. Diyanetin İslam Ansiklopedisinde ‘Anayasa’ maddesinin 2. Bölümünü okuyun, 31 İslam ülkesinde, nasıl darbelerle hükümetler değiştirilmiş göreceksiniz. Bu yüzden Şeytani güçlere hizmet eden yapıları ifşa etmeli ve onlara karşı tedbir almalıyız.

5-Süpergüçlerin gerek dışardaki ve gerekse onlardan daha kötü olan içerdeki uşaklarının kirli elleri, halkın temiz niyetleri ve çelik iradelerini hiçbir şekilde sarsmamalıdır. Müslüman halkımız, geleneksel fıkhımızdan sapmamalıdır. Bu halka fıkıh, tekrardan öğretilmelidir. Hayatın her alanındaki işlerimiz için fakihlere sorular soran, kendini ve yaşantısını Allah’ın kitabına, Allah resulünün sünnetine göre şekillendiren bir toplum olmalıyız.

6-İslam Ümmeti arasında vahdeti sağlayacak siyasi oluşumlar, görüşmeler arttırılmalıdır.

7-İslam Milletlerinin tüm Müslümanları kuşatacak bir şekilde İslami bir eğitim müfredatı ve dünya-ahret saadetine vesile olacak bir Anayasa hazırlamaları gerekir.

Şaban Ayının bereketine erişebilme duasıyla…Bu makale için yorum yaz

Not: Telefon ve E-Posta'nız gizlilik şartları gereği tarafımızca gizlenmektedir. "Yorum ve İsminiz" herkese görünür şekilde olacaktır. Hakaret ve buna dayalı tüm sorumluluk size aittir.

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

Felaketlerden cami ile kurtulabiliriz

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

İmam Hatipler, Diyanet TV ve Uzaktan Eğitim

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Günümüz İnsanına Örnek Bir Hayat (Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ)

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Mırın Heye HA! Bir Neke!

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Yasa İthal Eden Değil İhraç Eden Bir Ülke

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Zilhicce’nin sonundayız 1442’ye gireceğiz

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Adli Yıl Açılışı ve Yasaların Güncellenmesi

Yaşama Sevinci ve Kuran

Yaşama Sevinci ve Kuran

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Daha Organizeli Hareket Etsek...

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Ürünlerimizi Pazarlayamıyoruz

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Genç Bir Kadının 6-8 Ekim Vahşetine Tanıklığı

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Eğitimde Reform ve Memur-Sen

Toprak Mahsullerinin Zekatı

Toprak Mahsullerinin Zekatı

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

‘’O ÇOCUKLARI SEVERDİ ÇOCUKLAR DA O’NU’’

İnsan Ne İle Düşünür?

İnsan Ne İle Düşünür?

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın Hastalık, Sosyal Medya ve Faiz

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Salgın ve Çocuklarımızın Eğitimi

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kur’an’ı Yaşadığın Çağa ve Ana Göre Tefsir Edebilmek

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Kendinizi Hiç Hesaba Çektiniz mi?

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Güzel Bir Meşguliyet ile Yaşayabilmek...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Gaziantep’in İki Büyük Eksiği...

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Dinlerin Kardeşliği Ve Yalanı Üzerine

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Takribul Lisanul İslamiyye(İslamın Dillerini Birbirine Yaklaştırmak)

Biz Siyerciyiz...

Biz Siyerciyiz...

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

Ayasofya’dan sonra sıra Yeni Anayasada

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları, Haydi İş Başına!

İslam Hukukçuları Neredeler?

İslam Hukukçuları Neredeler?

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

‘’Baki Bir Hüsün Fani Bir Müştaka Razı Olamaz’’

Hadislere Bakış Açımız…

Hadislere Bakış Açımız…

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

Mart Ayı, Mustazaflar Ayı

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

“Allah, Sana Kendin İçin Değil, Kendi Davası İçin Çalışmayı Nasip Etsin!”

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

İnsanın Cinsel Hayatı Hayvanlarınki Gibi Olamaz!

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Hatipler İçin Ezberlenecek Şiirler

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Bu Mazlum Âlime Ve Eserlerine Sahip Çıkmak Vazifemiz

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Ramazan Kültüründe Pandemi (Salgın) Belası!

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Müslüman Zenginlerin Dertleri

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Dünya Kudüs Haftası da Dünya Kudüs Günü de Bizimdir!

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin İşgalinin Tarihçesi ve İbretler

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

Filistin Direnişinin Önündeki En büyük Engel Nedir?

İslami Anayasa ve Devlet

İslami Anayasa ve Devlet

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Adalet İçin İslam Ümmetine ve İnsanlığa Ortak Bir Anayasa

Vahdete Giden Yol…

Vahdete Giden Yol…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Devleti Yönetenlere ve Yönetime Talip Olanlara…

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Bu Dünyada Senin de Bir Ağacın Olsun!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hz. Hüseyin'i Anma ve Anlama Günlerine Girdik!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Hazreti Hüseyin'i Irkçılar katletti!

Memura Zam Yap ki...

Memura Zam Yap ki...

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

Halkımıza HÜDA PAR'lı Olduğunuzu Söyleyin!

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

Çağımızın Vebası!

Çağımızın Vebası!

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

Atama Yapılırken… (Siyâseti'ş-Şer’iyye Notlarından)

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

İslam Bütün Dinleri Kutsal Görür mü?

Bu zamları kim yapıyor?

Bu zamları kim yapıyor?

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Ekonominin Kötüye Gitmesine Sevinenler…

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Resulullah’ın(s.a.v) İktisadi Sünneti

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

Gençliği Sürükleyebilen Bir Parti Var Mı?

İnsanlar Kimi Taşlar?

İnsanlar Kimi Taşlar?

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tarih Boyunca Hainlerin Siyasi Hamlesidir İHTİKÂR (الاحتكار)

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Tabi ki Devlet Nas (النص) ile Yönetilir!

Yeni Yıla Girerken...

Yeni Yıla Girerken...

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

“Oğlum, Onların Zihniyetleri Ayrı!”

Alim ve Para

Alim ve Para

Siyasetsiz İslam Olmaz!

Siyasetsiz İslam Olmaz!

İslam, Sanat ve Hoca

İslam, Sanat ve Hoca

Şubat, Şehadet ve İnsan

Şubat, Şehadet ve İnsan

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Siyonizm ve Küresel Emperyalizm ile Mücadele (Dünya Kudüs Haftası)

Şükür ediyor muyuz?

Şükür ediyor muyuz?

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Mart’ta, şaban ayını da mustazafları da unutmayalım!

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Berat Gecesinde Peygamberimizin secdedeki duası

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Mart Ayına Niçin Mustazaflar Ayı Demişler?

Ramazan Programımız

Ramazan Programımız

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Zekat vermemek için FETVA arama, BULAMAZSIN!

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Ramazanın son cuması Dünya Kudüs Günü’dür!

Bayram ve mülteciler

Bayram ve mülteciler

Mazlumlara sığınak olmak

Mazlumlara sığınak olmak

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Kamusal alanda İslam ve Malezya

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Üniversiteler niçin İslam’dan uzak?

Kıyafetler ve İffet

Kıyafetler ve İffet

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Gençliğin bilgi ve kültür durumu…

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

Allah’ın gazabını üzerimize çekmeyelim!

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

ÖSYM ve Yaz Kur'an Kursları

Biz Arapları severiz

Biz Arapları severiz

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti

İffetli kalabilmek

İffetli kalabilmek

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

‘İslam'da Devlet mefhumu vardır’ diyenler!

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Kamusal Alanda İslam ve Memur-Sen

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

Annesi ölmüş bir çocuk ve ahirete iman...

İslami Anayasadan korkmayın

İslami Anayasadan korkmayın

Allah bir makam verince...

Allah bir makam verince...

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

HÜDA PAR NE YAPIYOR?

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

Siyasal İktidar ve Kültürel Yağmacılık

Yaz Tatilinin Sonuna Gelirken...

Yaz Tatilinin Sonuna Gelirken...

Filenin Sultanları ve Şeytanın Oyunları

Filenin Sultanları ve Şeytanın Oyunları

Okullar Açıldı

Okullar Açıldı

Muhacir Peygamberin Muhacir Ümmeti!

Muhacir Peygamberin Muhacir Ümmeti!

Mesele Filistin'in İşgali ile Bitmiyor!

Mesele Filistin'in İşgali ile Bitmiyor!

Gasıp siyonist ile uzlaşmacı anlayışa; ‘Hayır!’

Gasıp siyonist ile uzlaşmacı anlayışa; ‘Hayır!’

29 Ekim, 10 Kasım ve Filistin

29 Ekim, 10 Kasım ve Filistin

Gazze Kerbelası

Gazze Kerbelası

Sözle olmuyor ki eylem lazım!

Sözle olmuyor ki eylem lazım!

Siyasal Anlamda Örgütlenmeli ve Örgütlemeliyiz

Siyasal Anlamda Örgütlenmeli ve Örgütlemeliyiz

Nasıl beddua edilir?

Nasıl beddua edilir?

Siyonistler, MOSSAD ve Suikast

Siyonistler, MOSSAD ve Suikast

Gazze İçin Dua

Gazze İçin Dua

KUR'AN'IN SİYASETİNE İMAN ETMEK VE BU UĞURDA ÇALIŞMAK

KUR'AN'IN SİYASETİNE İMAN ETMEK VE BU UĞURDA ÇALIŞMAK

İttihad'ül İslam, Tefrika ve Savaş

İttihad'ül İslam, Tefrika ve Savaş

Türk Nasyonalizmi ve İslam Düşmanlığı

Türk Nasyonalizmi ve İslam Düşmanlığı

Ailemiz İçin Yapmamız Gerekenler

Ailemiz İçin Yapmamız Gerekenler

İNSANIZ VE ÇEVREMİZDEKİ OLAYLARDAN SORUMLUYUZ

İNSANIZ VE ÇEVREMİZDEKİ OLAYLARDAN SORUMLUYUZ

Memur-Sen, Filistin ve Kulp'deki İmam

Memur-Sen, Filistin ve Kulp'deki İmam

CHP de yakın tarih de karanlık

CHP de yakın tarih de karanlık

Dünya Düzeni, İslam ve Gazze

Dünya Düzeni, İslam ve Gazze

Gazze, Şaban Ayı ve seçimler için ne yapmalıyız?

Gazze, Şaban Ayı ve seçimler için ne yapmalıyız?

Bu seçimlerde de gündemde HÜDA PAR var!

Bu seçimlerde de gündemde HÜDA PAR var!

Dünya Kudüs Günü ve Gündem

Dünya Kudüs Günü ve Gündem

Yeni Müfredat Hazırlanırken…

Yeni Müfredat Hazırlanırken…